Predanalytika

Predanalytická príprava vzorky je mimoriadne dôležitá z hľadiska získania kvalitného a relevantného výsledku laboratórneho vyšetrenia.