Cytológia

Spoločnosť Medicyt, s.r.o. zabezpečuje cytologickú a bioptickú diagnostiku. Vďaka vysokokvalifikovanému personálnu, najmodernejšiemu vybaveniu a diagnostickým postupom patria tieto laboratória k špičke v danom odbore na Slovensku. Laboratóriá Medicyt, s.r.o. sa nachádzajú v Bratislave, Trenčíne a Košiciach. Sme spoločnosť, ktorá disponuje 3 laboratóriami patológie, ktoré sú plne personálne a technicky vybavené, a to na vysokej európskej úrovni.

Cytologická diagnostika je neoddeliteľnou a nezanedbateľnou súčasťou patologickej laboratórnej diagnostiky už od roku 1920, nie je tomu inak aj v našich laboratóriách.

Bunka je základná morfologická a funkčná jednotka živého organizmu. Cytologická diagnostika sa zaoberá morfologickými zmenami buniek. Všímame si najmä jadro bunky, jeho veľkosť, tvar, rozloženie a charakter chromatínu. Ďalej sa naša pozornosť upriamuje na cytoplazmu buniek, kde si všímame jej množstvo, farbu po zafarbení a prípadné produkty a inklúzie bunky. Cytologický obraz nám dotvára pozadie a vzťah medzi jednotlivými bunkami, ich usporiadanie. Na základe spomenutých ukazovateľov je možné vysloviť diagnostický záver a prideliť tak dané morfologické charakteristiky príslušným ochoreniam, pričom máme možnosť využitia imunocytochemických metód, ktoré nás viac približujú k jednoznačnému záveru. Samozrejme, kvalita výsledku laboratórneho vyšetrenia závisí od kvality odberu.

Po správnom odobratí materiálu, fixovaní a transporte do našich laboratórií, sa materiál u nás ďalej spracuje prepracovanými technickými postupmi a pripravuje sa tak na hodnotenie lekárom.

Vyšetrenia u nás delíme do dvoch hlavných skupín:

Cytologické vyšetrenie je veľmi jednoduché, rýchle a cenovo dostupné, preto veríme, že aj naďalej bude lekármi využívané a našimi lekármi kvalitne hodnotené.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kedykoľvek kontaktovať.