COVID-19 – Inštrukcie na indikovanie

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

chceli by sme Vás touto cestou informovať, že laboratóriá Medirex pripravili usmernenie v súvislosti s vyšetrovaním pacientov na koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19.

Ak Vašim pacientom indikujete odber vzorky, je potrebné použiť žiadanku laboratórií Medirex, ktorej vzor Vám zasielame v prílohe. Na žiadanke, prosím, vyznačte, či ide o Dg. U07.1 - Potvrdená diagnóza COVID-19 alebo U07.2 - Podozrenie z infekcie COVID-19. Vyplňte všetky uvedené údaje o pacientovi vrátane presnej adresy, mobilného čísla a e-mailového kontaktu. Vzorku z respiračného systému od pacientov je potrebné odobrať a zabaliť v súlade s usmernením hlavného hygienika a do transportu skladovať pri teplote + 4 °C. Odobratý biologický materiál zašlite, prosím, náležite zabalený do našich laboratórií. V prípade potreby Vám Medirex zabezpečí príslušné odberové sety.

Podľa Klinického protokolu indikácií testovania SARS-CoV-2, ktoré vydalo MZ SR https://www.korona.gov.sk, sú určené indikácie, za akých laboratóriá vykonávajú vyšetrenia hradené z verejného zdravotného poistenia. Sem patria napríklad pacienti s respiračnou infekciou, ak je priebeh infekcie dlhší ako 4 dni, ľudia s priamym kontaktom s človekom s potvrdenou koronavírusovou infekciou či exponovaní zdravotnícki pracovníci.

Ak pacient nespĺňa indikačné kritériá uvedené v menovanom protokole, môže byť vyšetrený v samoplatcovskom režime a objednať sa na vyšetrenie na webovej stránke https://www.laboratornadiagnostika.sk/samoplatcovia v pacientskej zóne.

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na Vášho odborného medicínskeho reprezentanta.

Za doterajšiu dôveru Vám srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

S úctou Tím laboratórií Medirex

Súbory