Všeobecné zásady pri odbere a fixácii vzoriek

Odber vždy vykonáva lekár so špecializáciou. Odoberá ho pri operačnom vyšetrení, ambulantnom alebo nemocničnom, pričom celý odobratý materiál posiela na jedno pracovisko. Ak ide o väčšie vzorky, môže na nich označiť patologické lézie. Odobratý materiál je nutné okamžite fixovať, čiže ponoriť do uzatvárateľnej nádoby s fixačným roztokom. Najčastejšie sa používa fixačný roztok 10 % formol. Ak ide o rýchlu predoperačnú biopsiu, je možné v krátkom čase doručiť odobratý materiál natívny.

Menej používaným fixačným roztokom je Carnoyov roztok, ktorý sa používa na lepšiu vizualizáciu lymfatických uzlín v prípadoch, kde je potrebné vyšetriť veľký počet lymfatických uzlín kvôli stagingu nádorového ochorenia. V Carnoyovom roztoku fixujeme najčastejšie tukovolymfatické tkanivo z týchto oblastí:

  • axila (pri karcinóme prsníka)
  • inguína (pri karcinómoch ženských pohlavných orgánov)
  • cervikálna oblasť (pri karcinómoch hlavy a krku)
  • gastrointestinálny trakt (pri kolorektálnych karcinómoch, karcinómoch žalúdka, pankreasu) Materiál pôvodne fixovaný formaldehydom je možné „dofixovať“ carnoyovým roztokom bez poškodenia tkaniva.

Formaldehyd je preferovaným fixačným roztokom aj z dôvodu, že takto fixované tkanivá vykazujú konzistentnejšiu expresiu imunohistochemických protilátok. Preto lymfatické uzliny, kde je suponované lymfoproliferatívne ochorenie, je ideálnejšie fixovať klasicky formaldehydom.