Mäkké tkanivá

Mäkké tkanivá Diagnostika
Diagnostika nenádorových
(zápalových, nenádorových proliferatívnych)
a nádorových lézií mäkkých tkanív
Imunohistochemické vyšetrenia estrogénových (ER) a progesterónových receptorov (PR), Ki67 antigénu, p53, cytokeratínov AE1/3, CK 5/6, calponín, alfa aktín hladkej svaloviny, chromogranín A, NSE, laminín, E-cadherin, EMA, CD34, CD31, vimentín, HMB45, HER-2, dezmín.