Gynekológia

Ženský pohlavný systém Diagnostika
Nádorové a nenádorové lézie mliečnej žľazy imunohistochemické vyšetrenia estrogénových (ER) a progesterónových receptorov (PR), Ki67 antigénu, p53, cytokeratínov AE1/3, CK 5/6, calponín, alfa aktín hladkej svaloviny, chromogranín A, NSE, laminín, E-cadherin, EMA, CD34, CD31, vimentín, HMB45, HER-2, dezmín
Nádory vaječníka cytokeratíny AE1/3, CK7, CK20, CEA, EMA, hCG, inhibín, CD30, PLAP, Alpha-1-Fetoproteín (AFP), markery mezenchymálnych tumorov: vimentín, dezmín, alfa katín hladkej svaloviny, CD34, CD31, S-100
Neuroendokrinné nádory chromogranín A, NSE, ostatné protilátky: TTF1, thyreoglobulin, ER, PR, LCA, p63, cytokeratíny, CD99, CD117c-kit, CD68
Nádory krčka a tela maternice cytokeratíny, EMA, CEA, ER, PR, vimentín, LCA, alfa aktín hladkej svaloviny, dezmín, S-100, hCG, HMB45, Ki67, p63, p53, AFP, NSE, chromogranín A, laminín, lyzozým, CD68, CD34, CD31
Nádory malej panvy a dutiny brušnej najmä

v zmysle primárny verzus

sekundárny/metastatický novotvar
rôzne cytokeratíny, CDX2, CA125, EMA, CEA,

vimentín, WT1, alpha-Inhibín, calretinín, CD10,

„melanómové“ markery, „lymfómové“ markery, „neuroendokrinné“ markery