Gastrointestinálny trakt a pankreatikobiliárny systém

V oblasti bioptickej diagnostiky vykonávame bioptické vyšetrenia celého gastrointestinálneho traktu a diagnostikujeme široké spektrum nenádorových i nádorových ochorení. Poskytujeme histologické vyšetrenia odobratých tkanív a orgánov s nenádorovými aj nádorovými léziami, tzv.„klasickú“ bioptickú diagnostiku, bioptické vyšetrenie „malých“ materiálov, zväčša ambulantných a bioptické vyšetrenia „veľkých“ chirurgických materiálov/preparátov. Bioptická diagnostika je založená na hematoxylín-eozínových preparátoch a špeciálne zafarbených preparátoch (PAS, PASD, Alcian blue, Giemsa, iné). Kľúčovou je úzka spolupráca s gastroenterológmi - klinikmi, keďže mnohé diagnózy sú založené práve na kvalitnej klinickopatologickej korelácii.

Gastro-intestiálny systéma porto-biliárny trakt Diagnostika
Najčastejšie diagnostikované nenádorové ochorenia
Pažerák gastroezofágová refluxná choroba
Barretov ezofágus
Žalúdok rôzne typy gastritíd
detekcia Helicobacter pylori
reaktívne gastropatie (tzv. chemické gastritídy)
Tenké črevo malabsorbčné syndrómy (najčastejšie potvrdenie/vylúčenie celiakie)
Crohnova choroba
Hrubé črevo chronická ulcerózna kolitída
Crohnova choroba
ischemická kolitída
pseudomembranózna kolitída
kolitída infekčného typu
lymfocytová a kolagénová kolitída
Nádorové ochorenia
Benígne novotvary Najčastejšie ide o tzv. polypy, ktoré sú situované najmä v hrubom čreve.
Malígne novotvary Najčastejšie ide o adenokarcinómy (v rozsahu celého GITu) a skvamocelulárne karcinómy (zväčša situované v pažeráku a v konečníku). Dokážeme diagnostikovať aj lymfómy a gastrointestinálne stromálne tumory (GISTy), prípadne sekundárne malígne nádorové postihnutie gastrointestinálneho traktu.

V diagnosticky ťažších prípadoch máme k dispozícii širokú škálu moderných imunohistochem . protilátok (CK7, CK20, beta-ca-tenin, CDX2, CEA, CD117, CD34, S-100, Desmin, Actin, caldesmon, smoth muscle heavy chain myosin, myogenin, beta-catenin, ALK1, EMA)
- pri kolorektálnych karcinómoch určujeme stav K-RAS
- pri karcinómoch žalúdka určujeme stav HER-2.

Malígne novotvary diagnostikujeme prednostne (prevažne do 24 hodín), pričom vo väčšine prípadov klinika telefonicky informujeme.