Biopsia

Spoločnosť Medicyt, s.r.o. zabezpečuje cytologickú a bioptickú diagnostiku. Vďaka vysokokvalifikovanému personálnu, najmodernejšiemu vybaveniu a diagnostickým postupom patria tieto laboratória k špičke v danom odbore na Slovensku, laboratória Medicyt sa nachádzajú v Bratislave, Trenčíne a Košiciach. Sme jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá disponuje 3 patologickými laboratóriami, ktoré sú plne personálne a technicky vybavené, a to na vysokej európskej úrovni.

Zabezpečujeme bioptickú diagnostiku v nasledujúcich oblastiach:

Bioptická diagnostika

Klasická bioptická diagnostika

Je založená na histologickom vyšetrení tkanív a orgánov fixovaných po odobratí z tela pacienta v 10%-tnom formalíne alebo v Carnoyom roztoku rozpúšťajúcom tuk (vyšetrenie spádových lymfatických uzlín v axile, mezokolone a podobne). Vzorky sa špeciálnymi procesmi odvodnia a následne presýtia parafínom, aby sa dali spracovať do tzv. bločkov, následne sa na mikrotómových nožoch z nich robia tenké rezy uložené na podložné sklíčko, farbia sa štandardným hematoxylín-eozínovým farbením a hodnotia sa patológom vo svetelnom mikroskope.spracovaní formalínom alebo Carnoyom fixovaných tkanív s následným hodnotením preparátov farbených rutinným hematoxylíneozínovým farbením(toto odstrániť). Táto „báza“ je prirodzene obohatená komplexným spektrom špeciálnych farbení a imunohistochémiou.

Bioptické vyšetrenie „malých“, zväčša ambulantných zákrokov

Ide o excízie z cervikálneho portia, kyretáže endocervikálneho kanála a dutiny maternice, core cut biopsie prsníka, odobratý materiál z gastroskopie, kolonoskopie, excízie rôznych lézií a podobne.

Bioptické vyšetrenia „veľkých“ chirurgických materiálov/preparátov, vrátane per-operačnej biopsie

Ide o resekáty hrubého čreva, žalúdka, maternice aj s adnexami (uterinné tuby, vaječníky), mliečna žľaza, obličky, prostaty, semenníky nádory mäkkých tkanív a iné.

Imunohistochémia

V súčasnosti v našich laboratóriách disponujeme cca 80 IHC protilátkami. Prirodzene, spektrum protilátok postupne rozširujeme, čo je v súlade s našou filozofiou finálneho diagnostického pracoviska. Zabezpečujeme imunohistochemické vyšetrenie stavu HER-2 (HercepTest DAKO-kit) pri karcinómoch prsníka. Ide o strategické vyšetrenie, nakoľko takto vyšetrená pozitivita HER-2 je podmienkou pre prípadnú liečbu pacientok Herceptinom (Transtuzumab) a/alebo Lapatinibom. Sme zaradení do Celoslovenského programu HER-2 a sme konzultačným pracoviskom pre mnohé oddelenia patológie na Slovensku.