Referenčné hodnoty

Do vyhľadávacieho poľa prosím napíšte hľadaný výraz. V texte sa vami vyhľadávané slovo zvýrazní červeným podfarbením. Pre zobrazenie všetkých nájdených slov je potrebné posunúť sa až na koniec celej tabuľky.

Názov Skratka Jednotky Vek Interval Frekv. Materiál Poznámka
Muž Žena
Acidobázická rovnováha ABR, základnou súčasťou vyšetrenia sú: pH, -HCO3-, pCO2 Pozri predanalytické informácie
- pH pH 1 R 7.34–7.46 7.34–7.46 D B-na ľade
99R 7.35–7.45 7.35–7.45
- HCO3 mmol/l 1 R 19.0–24.0 19.0–24.0
99R 22–26 22–26
- pCO2 kPa 1 R 3.51–5.48 3.51–5.48
99R 4.8–5.8 4.8–5.8
- pO2 kPa 1 R 9.5–14.0 9.5–14.0
99R 9.5–13.9 9.5–13.9
- sO2 % 1 R 92–98 92–98
99R 94–99 94–99
HCO3 v sére S-HCO3 mmol/l 22–29 22–29 D S Pozri predanalytické informácie
ADA v punktáte I-ADA U/l 0–30 0–30 D I
Alanínamino-transferáza S-ALT ukat/l 6 T 0.05–0.73 0.05–0.73 D S
1 R 0.05–0.85 0.05–0.85
15 R 0.05–0.60 0.05–0.60
99R 0.20–0.80 0.20–0.60
Adrenokortikotropný hormón ACTH ng/l 1M 10.0–185.0 10.0–185.0 2D P Pozri predanalytické informácie
99R 7.0–63.0 7.0–63.0
Albumín v sére S-ALB g/l 1M 30–40 30–40 D S
2 R 35–45 35–45
15 R 35–50 35–50
99R 32–48 32–48
Albumín v moči/kreatinín U-ALB/ KREA mg/mmol 99 R 0–3.0 0–3.0 D U
albumínúria zvýšená:
3.0–30
albumínúria zvýšená:
3.0–30
albumínúria závažná:
>30
albumínúria závažná:
>30
Albumín v zbieranom moči dU-ALB ug/min 0–20 0–20 D U-8,12h zber
stredne zvýšený:
30–300
stredne zvýšený:
30–300
výrazne zvýšený:
> 300
výrazne zvýšený:
> 300
Aldosterón P-aldosterón ng/l 1 M 300–1900 300–1900 3D P Pozri predanalytické informácie
2 R 20–1100 20–1100
16R 12–340 12–340
99R ležiaci:
37–310
ležiaci:
37–310
stojaci:
37–432
stojaci:
37–432
Aldosterón/renín aldost/ renín pomer bez hypert. 3.7–8.5 5.7–15.0 3D výpočet  
s hypert. esenciálna hypertenzia:
< 36
hraničné hodnoty:
36–50
primárny hyperaldosteronizmus:
> 50
Aldosterón v moči dU-aldoster ug/24h 2.1–18.0 2.1–18.0 T U-24h zber Pozri predanalytické informácie
Alfafetoproteín v plodovej vode (PV) PV-AFP kIU/ l 14. t 8960–26875 D PV * len BA
15. t 7720–23160
16. t 6725–20175
17. t 4935–14805
18. t 4230–12690
19. t 4225–12675
20. t 2655–7965
Alfafetoproteín v sére - gravidita S-AFP kIU/l 14. t 12.07–43.38 D S
15. t 14.30–50.13
16. t 17.04– 54.58
17. t 18.79– 63.94
18. t 24.52– 62.45
Alkalická fosfatáza S-ALP ukat/l 6T 1.2–6.3 1.2–6.3 D S
1R 1.40–8.0 1.40–8.0
10R 1.12–6.2 1.12–6.2
15R 1.35–7.5 1.35–7.5
99R 0.67–2.15 0.58–1.74
ALP izoenzýmy 3D S
- kostný S-ALPkostny % 15 R 62–100 62–100
- pečeňový 1 S-ALPpeč1 % 15 R 1–31 1–31
- pečeňový 2 S-ALPpeč2 % 15 R 1–7 1–7
- črevný S-ALPčrev % 15 R 0–14 0–14
- kostný S-ALPkost ukat/l 99R 0.46–1.50 0.34–1.25
- pečeňový S-ALPpeč ukat/l 99R 0.32–1.60 0.32–1.46
- črevný S-ALPčrev ukat/l 99R 0.00–0.28 0.00–0.24
Alfa-1-antitrypsín S-A1AT g/l 1 M 1.24–3.48 1.24–3.48 D S
6 M 1.11–2.97 1.11–2.97
2 R 0.95–2.51 0.95–2.51
18 R 1.10–2.80 1.10–2.80
99R 0.9–2.0 0.9–2.0
Alfa-2-makroglobulín S-A2MG g/l 1.2–2.55 1.3–3.0 D S
α-1-mikroglobulín v moči U–A1MiGL mg/l 15–99 R 0–12 0–12 2xT U *len KE
Index-alfa 1-mikroglobulin/Krea U-A1MiGL/ Kre mg/mmol 15–99 R 0–1,58 0–1,58 2xT U *len KE
Amoniak P-NH3 umol/l 1 D 0–144 0–144 D P Pozri predanalytické informácie
1 T 0–134 0–134
6 T 0–90 0–90
99R 16–60 11–51
Amyláza celková v sére S-AMS ukat/l 0–1.67 0–1.67 D S
Amyláza pankreatická v sére S-AMS-p ukat/l 0.13–0.88 0.13–0.88 D S
Amyláza v moči U-AMS ukat/l 0–8.35 0–8.35 D U
Androgénny index FAI TST/SHBG FAI % 50R 35–93 0.3–5.6 D výpočet
99R 24–72 0.2–3.6
Angiotenzín konvertujúci enzým ACE ukat/l 0.3–1.2 0.3–1.2 D S *len BA
Anti-Müllerov hormón AMH ug/l 18–29 R 1.43–11.6 1.18–9.49 D S
30–34 R 0.67–7.55
35–39 R 0.77–5.24
40–50 R 0.11–2.06
ženy
s PCOS
2.41–17.1
Ovariál. rezerva nízka:
<0.68
znížená:
0.68–2.27
normálna:
>2.27
Apolipoproteín A1 S-ApoA1 g/l 0.94–1.8 1.0–2.0 D S
Apolipoproteín B S-ApoB g/l Nízke KV riziko:
0.60–1.3
D S
Stredné KV riziko:
< 1.0
Vysoké KV riziko:
< 0.8
Veľmi vysoké KV riziko a DM:
< 0.6
Apo B/apo A1 ApoB/A1 0.45–0.8 0.35–0.65 D výpočet
Antistreptolyzín O ASLO kIU/l 15 R 0–150 0–150 D S
99R 0–200 0–200
Anti DN-áza B S-aDNaza B kIU/l 0–200 0–200 2D S
Aspartátaminotransferáza S-AST ukat/l 2 M 0.05–1.20 0.05–1.20 D S
1 R 0.05–1.05 0.05–1.05
3 R 0.05–1.00 0.05–1.00
15 R 0.05–0.85 0.05–0.85
99 R 0.17–0.85 0.17–0.60
Aterogénny index plazmy (AIP) AIP Nízke riziko:
<0.11
D výpočet
Stredné riziko:
0.11–0.21
Vysoké riziko:
>0.21
Bence-Jonesova bielkovina (voľné ľahké reťazce v moči imunofixáciou) U-BJB kvalita negat negat 3D U,U-12,24h zber
Beta-CrossLaps S-CTx ng/l 15–50R 158–442 87–440 Pozri predanalytické informácie
50–70R 104–504 330–782 D S
nad 70R 164–624 330–782
Beta-2-mikroglobulín v sére S-B2MG mg/l 1.0–2.4 1.0–2.4 D S
17-beta-estradiol S-E2 pmol/l 99 R 41.4–159.0 D S
Fáza: Folik.: 114.0–332.0
Ovulácia: 222.0–1959.0
Luteálna: 222.0–854.0
postmenop.: <18.4–505.0
Bilirubín celkový S-BILC umol/l nedonos. donos. D S
1. D 34–187 34–103
2. D 103–205 103–171
3–5 D 171–240 68–137
99 R 3.4–17.1 3.4–17.1
Bilirubín konjugovaný S-BILK umol/l 28 D 10–15% celkového bilirubínu 10–15% celkového bilirubínu D S
99 R 0–5 0– 5
Bilirubín v pupočníkovej krvi S-BILCpup umol/l donos. 27.3–37.6 27.3–37.6 D S
nedonos. 31–43 31–43
C-peptid S-Cpep ug/l 0.8–3.85 0.8–3.85 D S Pozri predanalytické informácie
C3 zložka komplementu S-C3 g/l 3 M 0.6–1.5 0.6–1.5 D S
6 M 0.7–1.6 0.7–1.6
13 R 0.9–1.8 0.9–1.8
99 R 0.75–1.4 0.75–1.4
C4 zložka komplementu S-C4 g/l 3 M 0.07–0.3 0.07–0.3 D S
6 M 0.08–0.3 0.08–0.3
13 R 0.1–0.4 0.1–0.4
99 R 0.1–0.34 0.1–0.34
Celkové bielkoviny S-CB g/l 6 T 40–68 40–68 D S
1 R 50–71 50–71
15 R 58–77 58–77
99 R 57–82 57–82
Celkové bielkoviny v moči dU-KVP g/24h 0.0–0.15 0.0–0.15 D U-12,24h zber
stredne zvýšené:
0.15–0.5
stredne zvýšené:
0.15–0.5
výrazne zvýšené:
> 0.5
výrazne zvýšené:
> 0.5
Celkové bielkoviny v moči/kreatinín U–CB/Krea g/mmol 0–0.015 0–0.015 D U
stredne zvýšené:
0.015–0.05
stredne zvýšené:
0.015–0.05
výrazne zvýšené:
> 0.05
výrazne zvýšené:
> 0.05
Ceruloplazmín S-Cpl g/l 0.15–0.30 0.15–0.45 D S
Dehydroepiandrosterón-sulfát S-DHEA-S umol/l 1 T 2.93–16.5 2.93–16.5 D S
1 M 0.86–11.7 0.86–11.7
1 R 0.09–3.35 0.09–3.35
4 R 0–0.53 0–0.53
9 R 0.08–2.31 0.08–2.31
14 R 0.66–6.70 0.92–7.60
19 R 1.9–13.4 1.8–10.0
24 R 5.7–13.4 4.0–11.0
34 R 4.3–12.2 2.7–9.2
44 R 2.4–11.6 1.7–9.2
54 R 1.2–9.0 1.0–7.0
74 R 0.9–8.0 0.5–6.7
99 R 0.4–3.3 0.3–4.2
C-reaktívny proteín CRP mg/l 0–5 0–5 D S
C-reaktívny proteín vysokosenzitívny S-hsCRP mg/l nízke riziko
do 1.0
nízke riziko
do 1.0
D S
stredné riziko:
1.0–3.0
stredné riziko:
1.0–3.0
vysoké riziko:
nad 3.0
vysoké riziko:
nad 3.0
Cystatín C S-Cystatin C mg/l 0.63–1.2 0.63–1.2 D S
Digoxín S-DIGOX nmol/l 0.8–1.5 0.8–1.5 D S
Draslík S-K – koncentrácia draslíka v sére mmol/l 6 T 4.7–6.5 4.7–6.5 D S
1 R 4.0–6.2 4.0–6.2
15 R 3.6–5.9 3.6–5.9
99 R 3.5–5.5 3.5–5.5
Draslík dU-K – vylučovanie draslíka za 24 hodín mmol/24h 6 T 0–25 0–25 D U-12,24h zber
1 R 15–40 15–40
15 R 20–60 20–60
99 R 25–125 25–125
Drogy - v moči U-DROGY kvalita D U
- amfetamín U-AMFET negat negat
- barbituráty U-BARB negat negat
- benzodiazepíny U-BENZO negat negat
- extáza U-Extázy negat negat
- kokaín U-KOKAIN negat negat
- metadon U-METADON negat negat
- metamfetamín U-METAMF negat negat
- morfín U-MORFIN negat negat
- THC U-THC negat negat
- tricyklické-antidepresíva U-TCA negat negat
- buprenorfín U-BUP negat negat
ELFO v sére S-ELFO 2D S
- albumín g/l 38.0–45.9 38.0–45.9
- alfa-1-globulíny g/l 0.8–2.3 0.8–2.3
- alfa-2-globulíny g/l 5.8–10.5 5.8–10.5
- beta-globulíny g/l 6.3–13.1 6.3–13.1
- gama-globulíny g/l 5.0–13.7 5.0–13.7
ELFO v moči U-ELFO kvalita stopy albumínu stopy albumínu 2D U,U-12,24h zber
Erytropoetín S-EPO IU/l 5.45–28.35 5.45–28.35 T S
Estriol nekonjugovaný S-uE3 nmol/l Gravidita D S
14. t 0.55–2.18
15. t 0.79–2.8
16. t 1.10–3.54
17. t 1.55–4.99
18. t 1.95–6.25
Fenytoín S-FENYTO umol/l 40–79 40–79 D S * len BA
Feritín S-Ferit pmol/l 48–708 22–640 D S
Folikulotropný hormón S-FSH IU/ l 6 D 0.1–4.5 0.1–4.5 D S
1 M 0.1–22.2 0.1–22.2
5 R 0.20–2.80 0.20–11.1
10 R 0.40–3.80 0.30–11.1
13 R 0.4–4.6 2.1–11.1
17 R 1.5–12.9 ako dospelé
99 R 1.5–12.4
Fáza folik.:
3.5–12.5
ovulácia:
4.7–21.5
luteálna:
1.7–7.7
postm.:
26.0–135.0
Fosfor S-P mmol/l 6 T 1.36–2.58 1.36–2.58 D S
1 R 1.29–2.26 1.29–2.26
15 R 1.16–1.90 1.16–1.90
99 R 0.78–1.65 0.78–1.65
Fosfor v zbieranom moči dU-P mmol/24h 1 R 2.1–10.4 2.1–10.4 D U 24h zber
99 R 13–42 13–42
Frakčné exkrécie
- Sodík FE Na 1 R 0–0.004 0–0.004 D S+U,U12,24h zber Pozri predanalytické informácie
99 R 0.004–0.012 0.004–0.012
- Draslík FE K 1 R 0.014–0.169 0.014–0.169 D S+U,U12,24h zber
99 R 0.04–0.19 0.04–0.19
- Vápnik FE Ca 1 R 0–0.0203 0–0.0203 D S+U24h zber
99 R 0.01–0.04 0.01–0.04
- Chloridy FE Cl 1 R 0–0.0054 0–0.0054 D S+U,U12,24h zber
99 R 0.003–0.02 0.003–0.02
- FE KM FE KM 1 R 0.008–0.215 0.008–0.215 D S+U24h zber
99 R 0.04–0.12 0.04–0.12
- Horčík FE Mg 1 R 0.0059–0.0938 0.0059–0.0938 D S+U 24h zber
99 R 0.02–0.07 0.02–0.07
- FE P FE P 1 R 0.015–0.189 0.015–0.189 D S+U 24h zber
99 R 0.07–0.2 0.07–0.2
- FE AMS FE AMS 0.018–0.032 0.018–0.032 D S+U 24h zber
makroamy-lázemia < 0.01 < 0.01
- FE osmolalita FE OSMOL 99 R 0–0.035 0–0.035 D S + U, U 12,24h zber
Index selektivity proteinúrie Index sel. selektívna:
< 0.1
selektívna:
< 0.1
2xT U + S *len KE
hraničná:
0.1–0.2
hraničná:
0.1–0.2
neselekt.:
> 0.2
neselekt.:
> 0.2
Gastrín S-Gastrin pmol/l 6.2–55 6.2–55 2T S Pozri predanalytické informácie
Gamaglutamyltransferáza S-GMT ukat/l 6 T 0.37–3.0 0.37–3.0 D S
1 R 0.1–1.04 0.1–1.04
15 R 0.1–0.48 0.1–0.39
99 R 0.18–1.02 0.15–0.65
Gentamycín S-GENTA umol/l vrcholová:
13.0–21.6
vrcholová:
13.0–21.6
D S * len BA
reziduálna:
2.2–4.3
reziduálna:
2.2–4.3
Gentamycín S-GENTA ug/ml vrcholová:
6.0–10.0
vrcholová:
6.0–10.0
D S * len BA
reziduálna:
1.0–2.0
reziduálna:
1.0–2.0
Glomerulová filtrácia CKD-EPI EGF-CKD-EPI ml/s normálna:
> 1.5
D výpočet
znížená ľahko:
1.0–1.49
znížená ľahko–stredne:
0.75–0.99
znížená stredne–veľmi:
0.5–0.74
veľmi znížená:
0.25–0.49
zlyhanie obličiek:
< 0.25
Glukóza v sére nalačno S-Glu mmol/l 1 D nov nedonosený 1.1–3.3 1.1–3.3 D S
1 D nov donosený 1.7–3.3 1.7–3.3
2 D 2.2–3.3 2.2–3.3
28 D 2.8–5.0 2.8–5.0
10 R 3.3–5.5 3.3–5.5
99 R 4.0–5.5 4.0–5.5
Glukóza v zbieranom moči dU–GLU mmol/24 h 0.0–1.7 0.0–1.7 D U
Glykovaný hemoglobín (DCCT) B-HbA1c-DCCT % Diagnostika DM D B Pozri predanalytické informácie
bez diabetu:
4.0–5.6
zvýšené riziko (prediabetes):
5.7–6.5
DM:
>6.5
Kompenzácia DM
kompenzácia výborná:
<6
uspokojivá:
6–7.5
neuspokojivá:
>7.5
Glykovaný hemoglobín (IFCC) B-HbA1c-IFCC mmol/mol Diagnostika DM D B Pozri predanalytické informácie
bez diabetu:
20–38
zvýšené riziko (prediabetes):
38–47.5
DM:
> 47.5
Kompenzácia DM
kompenzácia výborná:
<42
uspokojivá:
42–58
neuspokojivá:
>58
Haptoglobín S-Hp g/l 0.3–2.0 0.3–2.0 D S
Holotranskobalamín S-holoTC pmol/l Cut-off:35 Cut-off:35 T S
HOMA index - inzulínová rezistencia HOMA-IR norma:
< 2
D S
hraničná hodnota:
2.0–2.2
mierna inzulínová rezistencia:
2.3–3.0
ťažká inzulínová rezistencia:
3.1–5.0
susp. DM:
> 5
Homocysteín P-HCY umol/l 5–15 5–15 D P Pozri predanalytické informácie
Horčík S-Mg – koncentrácia horčíka v sére mmol/l 1 R 0.7–1.0 0.7–1.0 D S
15 R 0.8–1.0 0.8–1.0
99 R 0.53–1.11 0.53–1.11
Horčík dU-Mg – vylučovanie horčíka za 24 hodín mmol/24h 3.0–5.0 3.0–5.0 D U-24h zber
Humánny choriogonad.h. S-HCG IU/l Gravidita D S
4. t 9.5–750
5. t 217–7138
6. t 158–31795
7. t 3697–163563
8. t 32065–149571
9. t 63803–151410
10. t 46509–186977
12. t 27832–210612
14. t 16480–94070
15. t 14030–78200
16. t 10270–64280
17. t 7440–51400
18. t 7380–36610
Humánny choriogonad.h. voľná beta podjednotka (free-beta HCG) S-fbetaHCG IU/l 10. t 21.01–184.68 D S
11. t 18.74–143.10
12. t 16.26–131.86
13. t 12.32–86.32
3-hydroxybutyrát P 3-OHB mmol/l 0.03–0.30 0.03–0.30 D S *len KE
17-hydroxyprogesterón S-17OHPRO nmol/l 11 R 0.94–7.88 0.94–14.00 2D S
18 R 0.97–8.88 1.12–9.88
50 R 1.02–10.56
99 R 1.27–7.60
Fáza: folik.:
0.97–9.00
ovulácia:
1.30–9.15
luteálna:
1.06–10.09
menopauza:
1.02–8.65
Chloridy S-Cl – koncentrácia chloridov v sére mmol/l 6 T 96–116 96–116 D S
1 R 95–115 95–115
15 R 95–110 95–110
99 R 99–109 99–109
Chloridy dU-Cl – vylučovanie chloridov za 24 h mmol/24h 6 T 2. 0–10.0 2. 0–10.0 D U-12,24h zber
1 R 2.6–16.8 2.6–16.8
7 R 22–73 22–73
15 R 51–131 51–131
99 R 110–250 110–250
Chloridy v pote POT-Cl mmol/l normálne:
< 40
2D špec.odber
hraničné:
41–60
patologické:
> 60
Cholesterol S-CHOL mmol/l 6 T 1.3–4.3 1.3–4.3 D S
1 R 2.6–4.2 2.6–4.2
6 R 2.6–4.8 2.6–4.8
6–18 R 2.85–4.85 2.85–4.85
99 R 3.1–5.0 3.1–5.0
Cholesterol HDL S-HDL mmol/l 6 R 1.0–1.17 1.0–1.17 D S
6–18 R 0.85–1.85 0.85–2.04
99 R 1.0–2.7 1.4–2.7
Cholesterol non HDL non-HDL mmol/l Pacienti D výpočet
– s nízkym alebo stredným KV rizikom:
< 3.4
– s vysokým KV rizikom:
< 2.6
– s veľmi vysokým KV rizikom a DM:
< 2.2
Cholesterol LDL S-LDL mmol/l 6 R 1.2–3.8 1.2–3.8 D S
6–18 R 1.80–3.25 1.80–3.25
99 R Pacienti
– s nízkym KV rizikom:
< 3.0
– s stredným KV rizikom:
< 2.6
– s vysokým KV rizikom:
< 1.8 a pokles o viac ako 50% východiskovej hodnoty LDL
– s veľmi vysokým KV rizikom a DM:
< 1.4 a pokles o viac ako 50% východiskovej hodnoty LDL
Cholesterol small dense LDL S-sdLDL mmol/l M 21– 44 0.25–1.1 D S Pozri predanalytické informácie
M 45–75 0.28–1.26
Ž 21–55 premenop. 0.25–1.1
Ž 55–75 postmenop. 0.28–1.26
Cut–off 0.9
Cholinesteráza S-CHE, pseudocholínesteráza ukat/l 6 T 45–104 45–104 D S
15 R 87–140 87–140
99 R 85–195 67–210
Chromogranín A Chromo-granin µg/l 0–100 0–100 2T S
Imunofixácia bielkovín séra S-IF kvalita popis popis 3D S
Imunofixácia moču U-IFIX 15–99 R popis popis T U
Imunoglobulín A IgA g/l 1 M 0.07–0.94 0.07–0.94 D S
1 R 0.1–1.31 0.1–1.31
3 R 0.19–2.20 0.19–2.20
5 R 0.48–3.45 0.48–3.45
7 R 0.41–2.97 0.41–2.97
10 R 0.51–2.97 0.51–2.97
13 R 0.44–3.95 0.44–3.95
99 R 0.7–4 0.7–4
Imunoglobulín E IgE ug/l 1 M 0–3.6 0–3.6 D S
1 R 0–36 0–36
5 R 0–144 0–144
9 R 0–216 0–216
15 R 0–408 0–408
99 R 0–240 0–240
Imunoglobulín G IgG g/l 1 M 7.0–16.0 7.0–16.0 D S
3 M 2.5–7.5 2.5–7.5
6 M 1.8– 8.0 1.8– 8.0
1 R 3.0–10.0 3.0–10.0
2 R 3.5–10.0 3.5–10.0
5 R 5.0–13.0 5.0–13.0
9 R 6.0–13.0 6.0–13.0
13 R 7.0–14.0 7.0–14.0
99 R 7.0–16.0 7.0–16.0
IgG v moči U–IgG mg/l 15–99 R 2–10 2–10 2xT U *len KE
Index-IgG/Krea U-IgG/Krea mg/mmol 15–99 R 0–1.13 0–1.13 2xT U *len KE
Imunoglobulín M IgM g/l 1 M 0.1–0.3 0.1–0.3 D S
3 M 0.1–0.7 0.1–0.7
6 M 0.2–1.0 0.2–1.0
1 R 0.3–1.0 0.3–1.0
2 R 0.4–1.4 0.4–1.4
5 R 0.4–1.9 0.4–1.9
9 R 0.4–1.7 0.4–1.7
13 R 0.4–1.6 0.4–1.6
99 R 0.4–2.5 0.4–2.5
Infliximab S-IFX mg/l 3.0–7.0 3.0–7.0 M S
Inzulín S-Inz mIU/l 3.0–25.0 3.0–25.0 D S Pozri predanalytické informácie
Inzulín-like growth factor S-IGF-I ug/l podľa veku podľa veku T S
Interleukín 6 IL-6 ng/l 0–7 0–7 D S Pozri predanalytické informácie
Karbohydrát def. transferín CDT % 0–1.2 % 0–1.2 % 2T S
hraničná h.:
1.2-2.5 %
hraničná h.:
1.2 - 2.5 %
zvýšená h.:
2.5%
zvýšená h.:
2.5%
Katecholamíny v plazme Pozri predanalytické informácie
- voľný metanefrín P-fMETANEFR nmol/l 0.06–0.31
norma
0.06–0.31
norma
2T P
0.32–1.20
šedá zóna
0.32–1.20
šedá zóna
>1.20
patol. hodnota
>1.20
patol. hodnota
- voľný normetanefrín P-fN.METANEF nmol/l 0.1–0.61
norma
0.1–0.61
norma
2T P
0.62–2.24
šedá zóna
0.62–2.24
šedá zóna
>2.24
patol. hodnota
>2.24
patol. hodnota
- adrenalín P-ADRENALIN nmol/l 0–0.46 0–0.46 T P
- noradrenalín P-NORADRENAL nmol/l 0–2.48 0–2.48 T P
- dopamín P-DOPAMÍN nmol/l 0–0.56 0–0.56 T P
Katecholamíny v jednorázovom moči Pozri predanalytické informácie
adrenalín/kreatinín U-ADRE/KREA umol/mol 1 R 4.3–31.0 4.3–31.0 T U
5 R 3.1–18.0 3.1–18.0
15 R 1.9–13.0 1.9–13.0
99 R 2.5–6.2 2.5–6.2
dopamín/kreatinín U-DOPAM/KREA umol/mol 1R 592–1528 592–1528 T U
5 R 303–963 303–963
15 R 139–485 139–485
99 R 97–242 97–242
HVA/kreatinín U-HVA/KREA umol/mol 1R 8326–17398 8326–17398 T U
5 R 4847–13670 4847–13670
15 R 1988–7891 1988–7891
99 R 1056–2920 1056–2920
metanefrín/kreatinín U-MN/KREA umol/mol 1 R 51–352 51–352 T U
5 R 65–169 65–169
15 R 27–138 27–138
99 R 19–63 19–63
normetanefrín/kreatinín U-NMN/KREA umol/mol 1 R 274–2044 274–2044 T U
5 R 138–476 138–476
15 R 63–224 63–224
99 R 53–146 53–146
noradrenalín/kreatinín U-NORADR/KREA umol/mol 1 R 45–143 45–143 T U
5 R 19–71 19–71
15 R 11–37 11–37
99 R 11–27 11–27
kys. vanilmandľová/krea U-VMA/KREA umol/mol 1 R 3879–9754 3879–9754 T U
5 R 2339–7016 2339–7016
15 R 1198–3423 1198–3423
99 R 913–2054 913–2054
Katecholamíny v 24h moči Pozri predanalytické informácie
- adrenalín U-ADRENALÍN umol/24h 0–0.150 0–0.150 T U-24h špec.zber
- noradrenalín U-NORADRENAL umol/24h 0–0.570 0–0.570 T U-24h špec.zber
- dopamín U-DOPAMÍN umol/24h 0–3.26 0–3.26 T U-24h špec.zber
- metanefrín U-METANEFRIN umol/24h 0–1.62 0–1.62 T U-24h špec.zber
- normetanefrín U-N.METANEF umol/24h 0–2.13 0–2.13 T U-24h špec.zber
Kyselina homovanilová Kys.HVA umol/24h 0–38 0–38 T U-24h špec.zber
5-hydroxyindoloctová kyselina 5-HIAA umol/24h 10.5–47.1 10.5–47.1 T U-24h špec.zber
Kyselina vanilmandľová Kys.VMA umol/24h 0–33 0–33 T U-24h špec.zber
Kalprotektín F-kalpro ug/g 0–50 0–50 T F Pozri predanalytické informácie
Kameň močový Kameň močový kvalita popis popis T močový kameň
Karbamazepín S-KARBAM umol/l 17–51 17–51 D S
Karboxyhemoglobín B-COHb % nefajčiar:
0–1.5
D B-na ľade Pozri predanalytické informácie
fajčiar:
4.0–9.0
Kortizol S-kortiz nmol/l predpoludnie (7–9 h):
145.4–619.4
D S
popoludnie:
94.9–462.4
Kortizol v zbieranom moči dU-Kortiz nmol/24h 57.7–806.8 57.7–806.8 D U-24h zber Pozri predanalytické informácie
Kreatinín S-KREA umol/l 28 D 27–77 27–77 D S
1 R 21–55 21–55
15 R 27–88 27–88
99 R 62–106 44–80
Kreatinín v zbieranom moči dU-KREA mmol/24h 6 T 0.4–0.6 0.4–0.6 D U-12,24h zber
1 R 0.2–1.5 0.2–1.5
6 R 1.0–4.2 1.0–4.2
15 R 1.5–13.0 1.5–13.0
99 R 9.00–21.00 7.00–14.00
Kreatinín clearance C-KREA ml/s normálna:
> 1.5
D S+U-12,24h zber
hraničná:
1.0–1.49
znížená:
0.5–0.99
veľmi znížená:
< 0.5
Kreatínkináza S-CK ukat/l 6 T 1.26–6.66 1.26–6.66 D S
1 R 0.17–2.44 0.17–2.44
15 R 0.2–2.27 0.2–2.27
99 R 0.40– 3.16 0.40–2.83
Kyselina listová (folát) S-Folat nmol/l deficit:
< 7.6
D S Pozri predanalytické informácie
hraničné:
7.6–12.2
normálne hodnoty:
> 12.2
Kyselina močová S-KM umol/l 6 T 143–340 143–340 D S
1 R 120–340 120–340
15 R 140–340 140–340
99 R 220–420 140–340
Kys. moč. v zbier. moči dU-KM mmol/24h 1.5–4.5 1.5–4.5 D U-24h zber
Kyselina valproová S-VALPRO umol/l 347–693 347–693 D S
Laktát v plazme P-Lakt mmol/l 6 T 0.5–3.0 0.5–3.0 D P Pozri predanalytické informácie
99 R 0.50–2.2 0.50–2.2
Laktátdehydrogenáza S-LD ukat/l 1 R 0–7.52 0–7.52 D S
3 R 0–5.73 0–5.73
6 R 0–5.23 0–5.23
12 R 0–5.53 0–5.53
99 R 0–4.13 0–4.12
Lamotrigín Lamotrigin umol/l 11.7–54.6 11.7–54.6 T S
Lipáza S-LPS ukat/l 0.0–1.0 0.0–1.0 D S
Lipoproteín (a) S-Lp(a) g/l 0–0.3 0–0.3 D S
Likvor
- bielkoviny L-CB mg/l 7 D 450–1090 450–1090 D L
2 M 240–650 240–650
3 M 230–370 230–370
5 R 150–400 150–400
99 R 150–450 150–450
- glukóza L-GLU mmol/l 2.5–3.9 2.5–3.9 D L
- chloridy L-Cl mmol/l 115–132 115–132 D L
- laktát L-Lakt mmol/l 15–99 R 1.2–2.1 1.2–2.1 D L
- elementy L-elementy počet/3 28 D 0–90 0–90 D L
99 R 0–10 0–10
- erytrocyty L-Ery počet/3 0 0 D L
- Le mononukleárne L-Mononuk počet/3 0–10 0–10 D L
- Le polynukleárne L-Polynuk počet/3 28 D 0–45 0–45 D L
99 R 0 0
Likvor - špeciálne vyšetrenie
Spektrofotometria L-Spekt 15–99 R negat negat D L *len KE
Dôkaz likvorey L-beta2-TRF 15–99 R popis popis T L + S
Kvalitatívna cytológia L-Cytol 15–99 R popis popis 3xT L
Albumín L-ALB mg/l 15–99 R 110–350 110–350 T L
Albumínový koeficient Q(Alb) x 10-3 7 D 8.0–28.0 8.0–28.0 T L + S
1 M 5.0–15.0 5.0–15.0
2 M 3.0–10.0 3.0–10.0
3 M 2.0–5.0 2.0–5.0
5 R 0.5–3.5 0.5–3.5
18 R < 7.4 < 7.4
18–99 R 0–7.4 0–7.4
IgG L-IgG mg/l 15–99 R 10.0–40.0 10.0–40.0 T L
IgA L-IgA mg/l 15–99 R 0.20–6.00 0.20–6.00 T L
IgM L-IgM mg/l 15–99 R 0.20–1.30 0.20–1.30 T L
Intratekálna syntéza IgG IgG intratek. mg/l, % 15–99 R negat negat T L + S
Intratekálna syntéza IgA IgA intratek. mg/l, % 15–99 R negat negat T L + S
Intratekálna syntéza IgM IgM intratek. mg/l, % 15–99 R negat negat T L + S
Oligoklonové protilátky IgG L-Oligo IgG 15–99 R negat negat T L + S
Oligoklonové protilátky IgA L-Oligo IgA 15–99 R negat negat M L + S
Oligoklonové protilátky IgM L-Oligo IgM 15–99 R negat negat M L + S
MRZ reakcia (protilátkový index) MRZ-reakcia 15–99 R 0.7–1.3 0.7–1.3 M L + S
HSV (1+2) - AI HSV (1+2) - AI 0.7–1.3 0.7–1.3
EBNA - AI EBNA - AI 0.7–1.3 0.7–1.3
CMV - AI CMV - AI 0.7–1.3 0.7–1.3
β-2-mikroglobulín L-B2MG mg/l 15–99 R 0.2–2.0 0.2–2.0 D L
Intratekálna syntéza CEA Intratek. synt.CEA 15–99 R popis popis D L + S
Lítium S-Li mmol/l 0.6–1.2 0.6–1.2 D S
Luteinizačný hormón S-LH IU/ l 1 M 0–7.8 0–7.8 D S
1 R 0–0.40 0–0.40
5 R 0–1.30 0–0.50
10 R 0–1.40 0–3.10
13 R 0.1–7.8 0–11.9
17 R 1.3–9.8 Ako dospelé
99 R 1.7–8.6
Fáza: folik.:
2.4–12.6
ovulácia:
14.0–95.6
luteálna:
1.0–11.4
postmenop.:
7.7–58.5
Meď S-Cu umol/l 11.0–22.0 13.4–24.0 T S
Meď v zbieranom moči dU-Cu nmol/24h 5 R 340–470 340–470 T U-24h zber Pozri predanalytické informácie
99 R 0–1 000 0–1 000
Methemoglobín B-METHB % 0–3.0 0–3.0 D B-na ľade Pozri predanalytické informácie
Moč chemicky kvalita negat negat D U
- hustota U-hustota kg/m3 1010–1040 1010–1040
- pH U-pH 4.5–8.0 4.5–8.0
- bielkoviny U-Biel negat negat
- bilirubín U-Bili negat negat
- erytrocyty (hemoglobín) U-Krv negat negat
- glukóza U-Gluk negat negat
- ketolátky U-Keto negat negat
- urobilinogén U-Ubg negat negat
- nitrity U-nitrity negat negat
- leukocyty U-leuko negat negat
- kys. askorbová U-K.askorb negat negat
Močový sediment
- erytrocyty US-Ery Er/ul 0–10 0–10 D U
- leukocyty US-leu Leu/ul 0–15 0–15
- valce hyalínne valce Valce/ul 0–2 0–2
- valce iné negat negat
Močovina v sére S-UREA mmol/l 6 T 0.7–5.0 0.7–5.0 D S
1 R 0.4–5.4 0.4–5.4
15 R 1.8–6.7 1.8–6.7
99 R 2.8–8.0 2.0–6.7
Močovina v zbieranom moči dU-UREA mmol/24h 1 T 2.5–3.3 2.5–3.3 D U-12,24h zber
6 T 10–17 10–17
1 R 33–67 33–67
15 R 67–333 67–333
99 R 167–583 167–583
Myoglobín S-Myoglob ug/l 28–72 25–58 D S
NT-proBNP S-NTpro BNP ng/l 5–125 5–125 D S
Aminoterminálny propeptid prokologanénu typ 1 S-P1NP ug/l 15–50 R 16.3–73.9 18–62 D S Pozri predanalytické informácie
99 R 16.3–73.9 16.3–73.9
Onkomarkery
- AFP S-AFP kIU /l 6 T 0.5–15 521 0.5–15 521 D S
1 R 0.5–63.91 0.5–63.91
15 R 0.5–6.64 0.5–6.64
99 R 0.5–5.8 0.5–5.8
- CEA S-CEA ug/l 0–2.5 0–2.5 D S
- CA 125 S-CA125 kIU/l 0–35 0–35 D S
- CA 19-9 S-CA19-9 kIU/l 0–34 0–34 D S
- CA 72-4 S-CA72-4 kIU/l 0.2–7 0.2–7 D S
- CA 15-3 S-CA15-3 kIU/l 0 - 28.5 0 - 28.5 D S
- CYFRA 21-1 S-CYFRA ug/l 0–3.3 0–3.3 D S
- hCG (total+βl) S-HCG-m IU/l 0–2.6 D S
premenop. 0–5.3
postmenop. 0–8.3
- Neurón špecifická enoláza S-NSE ug/l 0–16.3 0–16.3 D S Pozri predanalytické informácie
- HE4 S-HE4 pmol/l < 40 R 0–60 D S
40–59 R 0–76
60–69 R 0–83
> 70 R 0–104
- kalcitonín S-kalcitonin pmol/l 2.43–4.18 1.51–2.87 D S Pozri predanalytické informácie
- proGRP proGRP ng/l 21.5–66.3 21.5–66.3 2T S
- prostatický špecifický antigén PSA S-PSA ug/l 40 R 0.01–1.40 D S
50 R 0.01–2.01
60 R 0.01–3.10
70 R 0.01–4.10
99 R 0.01–4.40
- pomer fPSA/tPSA fPSA/tPSA % negat > 25 % D výpočet
pozit < 10 %
- TPS-cytokeratín 18 TPS-Cyk18 IU/l 0–80 0–80 2T S Pozri predanalytické informácie
- SCCA S-SCCA µg/l 0–2.3 0–2.3 D S Pozri predanalytické informácie
- tymidínkináza TK IU/l 0–7.5 0–7.5 M S
Orosomukoid S-OROSO g/l 0.5–1.3 0.4–1.2 D S
Osmolalita S-OSMOL mmol/kg 280–300 280–300 D S
Osmolalita v moči U-OSMOL mmol/kg 6 M 50–550 50–550 D U
6 M–1 R 50–1160 50–1160
2–19 R 50–1100 50–1100
19–30 R 50–1028 50–1028
30–40 R 50–970 50–970
40–50 R 50–912 50–912
50–60 R 50–854 50–854
>60 R 50–796 50–796
Osteokalcín S-OSTEO ug/l 15–29 R 24–70 10–32 D S Pozri predanalytické informácie
30–50 R 14–42 11–43
50–70 R 14–46 15–46
Pankreatická elastáza F-pankr. E1 ug/g stolice normálne hodnoty:
> 200
M F Pozri predanalytické informácie
mierna insuficiencia:
100–200
ťažká insuficiencia:
<100
PAPP-A S-PAPP-A IU/l 10. t 0.51–3.51 D S
11. t 0.75–5.01
12. t 1.06–7.10
13. t 1.63–9.94
Parathormón S-PTH pmol/l 1.6–6.9 1.6–6.9 D S Pozri predanalytické informácie
Porfyríny v 24h moči Pozri predanalytické informácie * len BA
- uroporfyrín Uropor-phyrín nmol/24h 0–30.1 0–30.1 M U-24h zber
- 7 karboxyporfyrín 7-carb. porph nmol/24h 0–6.4 0–6.4
- 6 karboxyporfyrín 6-carb. porph nmol/24h 0–2.7 0–2.7
- 5 karboxyporfyrín 5-carb. porph nmol/24h 0–7.2 0–7.2
- koproporfyrín I copro porph 1 nmol/24h 0–38.2 0–38.2
- koproporfyrín III copro porph 3 nmol/24h 0–114.5 0–114.5
- kyselina delta-aminolevulová dU-5-ALA umol/24h 1.9–48.8 1.9–48.8
- porfobilinogén dU-PBG umol/24h 0.44–7.5 0.44–7.5
Porfyríny v jednorázovom moči Pozri predanalytické informácie * len BA
- uroporfyrín/kreatinín UROPOR/KREAT µmol/mol 0.0–2.0 0.0–2.0 M U
- 7 karboxyporfyrín/kreatinín 7-c.porf/KRE µmol/mol 0.0–1.3 0.0–1.3
- 6 karboxyporfyrín/kreatinín 6-c.porf/KRE µmol/mol 0.0–0,7 0.0–0,7
- 5 karboxyporfyrín/kreatinín 5-c.porf/KRE µmol/mol 0.0–1.0 0.0–1.0
- koproporfyrín I/kreatinín copro 1/KRE µmol/mol 0.3–8.5 0.3–8.5
- koproporfyrín III/kreatinín copro 3/KRE µmol/mol 1.7–26 1.7–26
- kyselina delta-aminolevulová/kreatinín U-5-ALA/KRE mmol/mol 1.0–5.0 1.0–5.0
- porfobilinogén/kreatinín U-PBG/KRE mmol/mol 0.1–0.8 0.1–0.8
Prealbumín S-PREA g/l 6 T 0.07–0.17 0.07–0.17 D S
1 R 0.07–0.28 0.07–0.28
15 R 0.09–0.30 0.09–0.30
99 R 0.2–0.4 0.2–0.4
Presepsín presepsin ng/l 0–320 0–320 D P Pozri predanalytické informácie
Progesterón v gravidite S-PROGgr nmol/l Gravidita D S
1. trimester 35–141
2. trimester 80.8–264
3. trimester 187–681
Progesterón S-PROG nmol/l 0.159–0.474 D S
Fáza: folikulárna fáza:
0.159–0.616
ovulácia:
0.175–13.2
luteálna fáza:
13.1–46.3
postmenopauza:
0.159–0.401
Prolaktín S-PRL ug/l 2.1–17.7 D S
netehotné 2.8–29.2
tehotné 9.7–208.5
postmenop. 1.8–20.3
Prokalcitonín PCT ug/l nízke riziko sepsy:
< 0,5
D S Pozri predanalytické informácie
hraničné riziko:
0.5–2.0
vysokériziko sepsy:
> 2.0
Protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej - anti- GAD antiGAD kIU/l 0–10.0 0–10.0 M S
Protilátky proti infliximabu S-ATI ug/l cut-off 400 cut-off 400 M S
Protilátky proti TSH receptorom (aTSHR) S-aTSHR IU/ l 0–1.75 0–1.75 D S
Protilátky proti tyreoglobulínu (aTG) S-aTG kIU/ l
0–115 0–115 D S
Protilátky proti tyreoperoxidáze (aTPO) S-aTPO kIU/ l
0–34 0–34 D S
Rastový hormón S-GH ug/l 1 T 1.18–27.0 2.4–24.0 T S Pozri predanalytické informácie
1 M 0.7–17.3 1.1–17.6
8 R 0.1–3.2 0.1–5.4
10 R 0.1–1.95 0.1–3.1
Štádium puberty 1 0.12–2.8 0.2–5.4
Štádium puberty
2–3
0.1–5.7 0.1–8.5
Štádium puberty 4 0.1–7.9 0.15–13.4
Štádium puberty 5 0.1–15.1 0.25–9.9
99R 0–3.0 0–8.0
po záťaži > 6.6 > 6.6
Renín P-Renín ng/l v leže
2.52–35.8
v leže
2.52–35.8
3D P Pozri predanalytické informácie
v stoji
3.18–59.45
v stoji
3.18–59.45
Reumatoidný faktor RF kIU/l 0–12.5 0–12.5 D S
ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algoritm) ROMAprem premenop. % vysoké riziko:
> 11,4 %
D výpočet
nízke riziko:
< 11.4 %
ROMApostm postmenop. vysoké riziko:
> 30 %
nízke riziko:
< 30 %
SHBG S-SHBG nmol/l 50 R 16.5–56.0 25–122 D S
99R 19.0–76.0 17–125
Serotonín S-Serotonin nmol/l 667–1097 667–1097 2T S
Sérový amyloid A S-SAA mg/l 0–6.4 0–6.4 T S
Sodík S-Na – koncentrácia sodíka v sére mmol/l 135–145 135–145 D S
Sodík dU-Na – vylučovanie sodíka za 24 hodín mmol/24h 6 M 0–10 0–10 D U-12,24h zber
1 R 10–30 10–30
7 R 20–60 20–60
15 R 50–120 50–120
99 R 40–220 40–220
Solubilný transferínový receptor S-TrfR mg/l 0.65–1.9 0.65–1.9 D S
Solubilný transferínový receptor/log feritínu STrfR/Ferit pomer pokles Fe pri zápale:
<1.2
D výpočet
deficit Fe:
>1,2
Stolica na OK F-OK kvalita negat negat D F Pozri predanalytické informácie
Teofylín S-TEOF umol/l 56.0–111.0 56.0–111.0 D S
Antibiotiká, chemoterapeutiká
- vorikonazol Vorikonazol umol/l antimykotická profyl
1.43–2.86
antimykotická profyl
1.43–2.86
M S * len BA
antimykotická terapia
2.86–5.73
antimykotická terapia
2.86–5.73
toxická hladina
17.2
toxická hladina
17.2
- Gentamycín S-GENTA umol/l vrcholová
13.0–21.6
vrcholová
13.0–21.6
D S * len BA
reziduálna
2.2–4.3
reziduálna
2.2–4.3
- Gentamycín S-GENTA ug/ml vrcholová
6.0–10.0
vrcholová
6.0–10.0
D S * len BA
reziduálna
1.0–2.0
reziduálna
1.0–2.0
- Vankomycín S_VANKO umol/l vrcholová
12.0–27.0
vrcholová
12.0–27.0
D S * len BA
reziduálna
3.4–6.7
reziduálna
3.4–6.7
- Vankomycín S_VANKO ug/ml vrcholová
18.0–40.0
vrcholová
18.0–40.0
D S * len BA
reziduálna
5.0–10.0
reziduálna
5.0–10.0
Antidepresíva
- lítium S-Li mmol/l 0.6–1.2 0.6–1.2 D S
Antiepileptiká
- fenytoín S-FENYTO umol/l 40–79 40–79 D S * len BA
- karbamazepín S-KARBAM umol/l 17–51 17–51 D S
- kyselina valproová S-VALPRO umol/l 347–693 347–693 D S
- lamotrigín Lamotrigin umol/l 11.7–54.6 11.7–54.6 T S
- levetiracetam Levetiracet umol/l 58.8–217.4 58.8–217.4 T S
Iné
- digoxín S-DIGOX nmol/l 0.8–1.5 0.8–1.5 D S
- teofylín S-TEOF umol/l 56.0– 111.0 56.0– 111.0 D S
Biologická liečba
- infliximab S-IFX mg/l 3.0–7.0 3.0–7.0 M S
- protilátky proti infliximabu S-ATI ug/l cut-off 400 cut-off 400 M S
Testosterón S-TST nmol/l Štádium puberty 1 0–0.09 0–0.2 D S
Štádium puberty 2 0–15.0 0–0.36
Štádium puberty 3 2.25–26.5 0–0.8
Štádium puberty 4 6.25–26.5 0–0.9
Štádium puberty 5 6.5–30.6 0.16–1.33
18–50 R 9.0–29.0 0.29–1.67
nad 50 R 7.0–26.0 0.1–1.42
Testosterón voľný S-fTST pmol/l 20 R 10.03–70.72 10.03–70.72 2T S Pozri predanalytické informácie
49 R 6.52–74.54 2.22–12.01
99 R 4.86–60.90 1.74–7.39
Transferín S-Trf g/l 2.15–3.65 2.5–3.8 D S
Transferín - saturácia sat.Trf % 20–60 20–60 D S
Transferín v moči U–Trf mg/l 15–99 R 0–1.2 0–1.2 2xT U *len KE
Index-transferín/Krea U-Trf/Krea mg/mmol 15–99 R 0–0.23 0–0.23 2xT U *len KE
Triacylglyceroly S-TAG mmol/l 6 T 0.5–1.8 0.5–1.8 D S
1 R 0.5–2.22 0.5–2.22
6 R 1.0–1.64 1.0–1.64
6–18 R 0.42–1.50 0.42–1.50
99 R 0.45–1.7 0.45–1.7
Troponín T kardiálny vysokosenzitívny S-hs cTnT ng/l 3.0–14.0 3.0–14.0 D S Pozri predanalytické informácie
Tyreoglobulín S-Tg ug/l 3.5–77 3.5–77 D S
Tyreotropný hormón S-TSH mIU/l 1 M 0.75–16.8 0.75–16.8 D S
1 R 1.3–7.1 1.3–7.1
12 R 0.64–6.27 0.64–6.27
18 R 0.51–4.94 0.51–4.94
99 R 0.27–4.20 0.27–4.20
Typizácia erytrocytov v moči U-typ.ery Kvalita popis popis D U Pozri predanalytické informácie
Tyroxín voľný - fT4 S-fT4 pmol/l 1 M 8.5–30.2 8.5–30.2 D S
1 R 11.9–22.5 11.9–22.5
18 R 10.8–20.8 10.8–20.8
99 R 12.0–22.0 12.0–22.0
Negravidné: 12.0–22.0 12.0–22.0
I.trimester 11.0–24.0 11.0–24.0
2.trimester 8.2–25.0 8.2–25.0
3.trimester 8.2–25.0 8.2–25.0
Trijódtyronín voľný - fT3 S-fT3 pmol/l 1 M 4.6–10.1 4.6–10.1 D S
8 R 4.6–7.6 4.6–7.6
99 R 3.1–6.8 3.1–6.8
Vankomycín S_VANKO umol/l vrcholová:
12.0–27.0
vrcholová:
12.0–27.0
D S * len BA
reziduálna:
3.4–6.7
reziduálna:
3.4–6.7
Vankomycín S_VANKO ug/ml vrcholová:
18.0–40.0
vrcholová:
18.0–40.0
D S * len BA
reziduálna:
5.0–10.0
reziduálna:
5.0–10.0
Vápnik S-Ca – koncentrácia vápnika v sére mmol/l 1T 1.8–2.8 1.8–2.8 D S
2R 2.0–2.9 2.0–2.9
99R 2.0–2.75 2.0–2.75
Vápnik ionizovaný Ca-ioniz mmol/l 1.1–1.35 1.1–1.35 D S, B-na ľade Pozri predanalytické informácie
Vápnik dU-Ca – vylučovanie vápnika za 24 hodín mmol/24h 6 T 0–1.5 0–1.5 D U-24h zber
1 R 0.1–2.5 0.1–2.5
15 R 2.0–4.0 2.0–4.0
99 R 2.5–8.0 2.5–8.0
Vápnik v moči U-Ca – koncentrácia vápnika v moči mmol/mmol 1 R 0.09–2.2 0.09–2.2 D U
2 R 0.07–1.5 0.07–1.5
3 R 0.06–1.4 0.06–1.4
5 R 0.05–1.1 0.05–1.1
7 R 0.04–0.8 0.04–0.8
17 R 0.04–0.7 0.04–0.7
Vitamín B12 S-B12 pmol/l 156–672 156–672 D S
Vitamín D S-vitamin D na stanovenie vitamínu D total, S-OH-D3, S-OH-D2 ug/l deficit:
< 20
deficit:
< 20
D S
nedostatočné koncentrácie:
21–29
nedostatočné koncentrácie:
21–29
dostatočné koncentrácie:
30–44
dostatočné koncentrácie:
30–44
vysoké:
> 60
vysoké:
> 60
Voľné ľahké reťazce kappa S-fKappa mg/l 3.3–19.4 3.3–19.4 3D S
Voľné ľahké reťazce lambda S-fLambda mg/l 5.7–26.3 5.7–26.3 3D S
Index kappa/lambda fK/fL 0.26 –1.65 0.26–1.65 3D výpočet
Zinok S-Zinok umol/l 6 T 9.1–13.7 9.1–13.7 M S
1 R 9.1–16.0 9.1–16.0
99 R 9.1–16.4 9.1–16.4
Zinok v zbieranom moči dU-Zinok umol/24h 4.6–12.2 4.6–12.2 M U-24h zber Pozri predanalytické informácie
Železo S-Fe umol/l 6 T 11.0–36.0 11.0–36.0 D S
1 R 6.0–28.0 6.0–28.0
15 R 4.0–24.0 4.0–24.0
99 R 5.83–34.5 5.83–34.5
Železo - voľná väzbová kapacita S-VK-Fe umol/l 22.3–61.7 24.2–70.1 D S
Železo - celková väzbová kapacita S-CK-Fe umol/l 40.8–76.6 40.8–76.6 D S
Žlčové kyselniny S-Žlč. kys. umol/l 2.0–10.0 2.0–10.0 D S

Legenda:

 • S sérum
 • P plazma
 • B plná krv
 • U moč
 • U xx h zber - zbieraný moč - udaná dĺžka zberu
 • L likvor
 • F stolica
 • PV plodová voda
 • I iný materiál
 • cP kapilárna plazma
 • D parameter sa vyšetruje denne, výsledok je k dispozícii do 24 h od dodania materiálu do laboratória
 • 3D výsledok je k dispozícii do 3 dní od dodania materiálu do laboratória
 • T výsledok je k dispozícii do 7 dní od dodania materiálu do laboratória
 • 2T výsledok je k dispozícii do 14 dní od dodania materiálu do laboratória
 • M výsledok je k dispozícii do 30 dní od dodania materiálu do laboratória
 • *len BA vyšetrenie dostupné len pre vzorky vyšetrované v CL Bratislava
 • *len KE vyšetrenie dostupné len pre vzorky vyšetrované v CL Košice