Transport materiálu

Materiál spolu s vyplnenou žiadankou je transportovaný prostredníctvom dopravnej služby našej spoločnosti do laboratória, v prípade satelitných laboratórií, ktoré sa nachádzajú priamo v nemocniciach alebo na poliklinikách, sa takto pripravený biologický materiál doručí do príslušného laboratória spoločnosti Medirex, a.s.

Pre získanie informácií kontaktujte náš dispečing v pracovných dňoch od 7.00 – 15.30 hod.:

Klientske centrum: 0800 00 30 30 (bezplatne)
E-mail: dispecing@medirex.sk