Odbery

Do vyhľadávacieho poľa prosím napíšte hľadaný výraz. V texte sa vami vyhľadávané slovo zvýrazní červeným podfarbením. Pre zobrazenie všetkých nájdených slov je potrebné posunúť sa až na koniec celej tabuľky.


Štandardný odber na biochemické vyšetrenie je do odberovej skúmavky s gélom. Vyšetrenia, ktoré si vyžadujú odber do inej skúmavky, resp. špeciálne odberové alebo transportné podmienky, sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Materiál Skúmavka Parameter Poznámky
SÉRUM odberová skúmavka s gélom
Anémie Folát spracovať do 24 hod., inak zamraziť  
Hepcidín* spracovať do 24 hod., inak zamraziť *len BA
Hormóny C-peptid spracovať do 8h, inak zamraziť  
Inzulín spracovať do 8h, inak zamraziť  
Gastrín odber ráno nalačno, okamžite dodať do laboratória, čo najskôr scentrifugovať v chladenej centrifúge, okamžite zmraziť  
intaktný parathormón (PTH) spracovať do 24 hod., inak zamraziť  
Rastový hormón (GH) dodať čím skôr do laboratória, po centrifugácii do chladničky  
voľný TST spracovať do 24 hod., inak zamraziť
Kardiomarkery hsTnT spracovať do  24 hod.  
Onkomarkery kalcitonín dodať do laboratória do 4 hod. od odberu  
NSE dodať do laboratória čo najskôr, spracovať do 24 hod., inak zamraziť  
TPS spracovať do 24 hod., inak zamraziť
Osteomarkery CTx odber ráno nalačno (diurnálny rytmus),spracovať do  24 hod.  
Osteokalcín odber ráno nalačno (diurnálny rytmus),spracovať do  24 hod.  
P1NP odber ráno nalačno (diurnálny rytmus),spracovať do  24 hod.  
Iné ionizovaný Ca* dodať čím skôr do laboratória v uzavretej skúmavke * len BA
HCO3-* dodať čím skôr do laboratória v uzavretej skúmavke * len BA
IL-6 dodať do laboratória do 4 hod. od odberu  
prokalcitonín spracovať do 24 hod., inak zamraziť  
sdLDL ihneď po odbere do chlaničky, dodať čím skôr do laboratória, transport pri teplote 4-8 °C  
PLNÁ KRV odberová skúmavka s K-EDTA Poznámky
amoniak   dodať okamžite do laboratória na ľade
HbA1c    
kapilárny alebo arteriálny odber s Li-heparínom  
ABR dodať do laboratória do 1h od odberu na ľade
Ionizovaný Ca dodať do laboratória do 1h od odberu na ľade
karboxyhemoglobín dodať do laboratória do 1h od odberu na ľade
methemoglobín dodať do laboratória do 1h od odberu na ľade
PLAZMA odberová skúmavka s K-EDTA Poznámky
amoniak* dodať okamžite do laboratória na ľade *Pracovisko UN Bratislava Petržalka
ACTH dodať okamžite do laboratória, po centrifugácii EDTA plazma zamraziť  
homocysteín dodať okamžite do laboratória na ľade  
presepsín* dodať do laboratória do 4 hod. od odberu *len BA
katecholamíny adrenalín Pacient 30 min. pred odberom leží. Ihneď po odbere vzorku transportovať na ľade do laboratória. Treba dve skúmavky  
noradrenalín
dopamín
metanefrín
normetanefrín
aldosterón odber do neschladenej skúmavky, po centrifugácii transport plazmy pri izbovej teplote alebo zmraziť - transport pri -20°C
renín  
kapilárny odber - odberová skúmavka s NaF/K-oxalátom    
glykemický profil      
odberová skúmavka s NaF/K-oxalátom    
glukóza o-GTT    
laktát   dodať okamžite do laboratória, do 15 min. od odberu scentrifugovať  
MOČ jednorázový odber - prvý ranný moč Poznámky
moč chemicky + sediment moč doručiť do laboratória čo najskôr
skríning drog v moči
typizácia proteínúrie
typizácia erytrocytúrie dodať do 1h od odberu do laboratória
voľné ľahké reťazce (Bence-Jonesova bielkovina), ELFO v moči  
ALB/KREA (pomer albumín/kreatinín)
CB/KREA  
U-AMS, FE AMS FE AMS + sérum
index Ca/KREA, P/KREA, Mg/KREA len deti a tam, kde nie je možný zber moču
index selektivity proteínúrie* + sérum * len KE
U-OSMOL  
FE Na,K,Cl + sérum
FE Ca,P,Mg,KM + sérum len deti a tam, kde nie je možný zber moču
katecholamíny adrenalín    
noradrenalín    
dopamín    
normetanefrín    
metanefrín    
kys. homovanilová    
kys. vanilmandľová    
porfyríny* tmavá skúmavka *len BA
zbieraný moč  Poznámky
Albumínúria - dU-ALB 8,12 h zber 10 ml vzorka s udanou diurézou
dU Urea, Krea, KVP 12, 24 h zber 10 ml vzorka s udanou diurézou
C-KREA 12, 24 h zber 10 ml vzorka s udanou diurézou  + sérum, hmotnosť a výška pac.
dU Na,K,Cl + FE Na, K, Cl 12, 24 h zber 10 ml vzorka s udanou diurézou, na FE + sérum
dU Ca, P, Mg, KM + FE Ca, P, Mg, KM 24 h zber 10 ml vzorka s udanou diurézou, na FE + sérum
C-AMS 24 h zber 10 ml vzorka s udanou diurézou  + sérum
kortizol 24 h zber 10 ml vzorka s udanou diurézou
prítomnosť voľných ľahkých reťazcov (BJB), ELFO v moči 12, 24 h zber 10 ml vzorka s udanou diurézou
katecholamíny    
adrenalín 24 h zber do tmavej fľaše s obsahom 10 ml 25 % HCl, ktorú dodá laboratórium 10 ml vzorka s udanou diurézou
noradrenalín
dopamín
normetanefrín
metanefrín
kys. homovanilová
kys. vanilmandľová
kys.5-hydroxy-indoloctová
(5-HIAA)
24 h zber do tmavej fľaše s obsahom 10 ml 25% HCl, ktorú dodá laboratórium 10 ml vzorka s udanou diurézou
stopové prvky 24 h zber do špeciálne umytej plastovej nádoby - dodá laboratórium, moč nesmie prísť do kontaktu so sklom dodať celý objem moču
meď
zinok
aldosterón 24 h zber 10 ml vzorka s udanou diurézou
porfyríny* 24 h zber do nádoby s uhličitanom sodným - dodá laboratórium, zbierať do tmavej fľaše 10 ml vzorka s udanou diurézou v tmavej skúmavke *len BA
STOLICA   Poznámky
Kalprotektín dodať stolicu veľkosti hrášku v uzavretej zbernej nádobe
Pankreatická elastáza dodať stolicu veľkosti hrášku v uzavretej zbernej nádobe, nie hnačkovitú
Okultné krvácanie špec. odberová kartička


Biochémia - venózny odber

Typy odberových skúmaviek
Vacutainer
Sarstedt
Obsahuje: Vrstva oxidu kremičitého na vnútornej stene - urýchlenie koagulácie. Separačný gél - bariéra medzi sérom  a koagulom. Zlepšená stabilita analytu. Antikoagulačné činidlo K2EDTA alebo K3EDTA. Tlmivý roztok citrátu - anti-koagulačné činidlo. Heparín alebo lítium heparín.  Fluorid sodný/ oxalát draselný (alebo NaF/K-EDTA)
Využitie: V biochémii sa nepoužíva. Všetky sérové parametre. HbA1c, NH3, ACTH, presepsín, katecholamíny,  homocysteín, renín, aldosterón V biochémii sa nepoužíva. V biochémii sa nepoužíva. Laktát, oGTT