Informácie o čase vyšetrenia (turn-around-time)

Laboratóriá spoločnosti Medirex, a.s. väčšinu parametrov v odboroch klinická biochémia, hematológia a klinická imunológia vyšetrujú denne. V špecifických prípadoch je frekvencia menej častá. Akútne vyšetrenia stanovujeme do 1 hodiny od prijatia vzorky v laboratóriu. Frekvenciu vyšetrení jednotlivých parametrov nájdete pri referenčných hodnotách jednotlivých odborností.

Skladovanie vzoriek v laboratóriu

Štandardne skladujeme vzorky pri 4°C 48 h. Počas tohto obdobia je možné telefonické doordinovanie väčšiny biochemických parametrov.

Výnimku tvoria:

 • Parametre, ktoré majú špeciálne požiadavky na predanalytiku
 • Inzulín, C- peptid - musia byť spracované do 4h od odberu
 • PTH, kostné markery (osteokalcín, CTx, P1NP), niektoré onkomarkery (TPS, NSE), hsTnT, kys. listová, hepcidín, bilirubín, Na, K, Cl, IL-6  – musia byť spracované do 24 h od odberu

Zoznam akútnych vyšetrení v Medirex, a.s.

 • V SÉRE
  • Albumín
  • ALT
  • AMS
  • AST
  • Amoniak
  • Bilirubín celkový
  • C-reaktívny proteín
  • Digoxín
  • Draslík
  • Glukóza
  • Gentamycín
  • Beta-HCG
  • Chloridy
  • Cholínesteráza
  • Kreatinín
  • Likvor – zákl. vyšetrenie
  • Močovina
  • Myoglobín
  • Osmolalita
  • Sodík
  • Teofylín
  • Troponín T kardiálny vysokosenzitívny
  • Vankomycín
  • Vápnik ionizovaný
 • V MOČI
  • Draslík
  • Chloridy
  • Kreatinín
  • Močovina
  • Moč chemicky a sediment
  • Osmolalita
  • Sodík
 • V INOM MATERIÁLI
  • ABR
  • Laktát
  • Vápnik ionizovaný