Doručenie výsledkov

Forma výsledku

Všetky výsledky sú z laboratórneho informačného systému denne vytlačené a pre zabezpečenie ochrany osobných údajov jednotlivo v obálkach s menom a adresou lekára pripravené na odoslanie. Následne sú doručované prostredníctvom našej dopravnej služby ordinujúcim lekárom.

V prípade kritických hodnôt vyšetrovaných parametrov, laboratóriá telefonicky nahlásia tieto výsledky ordinujúcemu lekárovi.

V prípade elektronického doručovania výsledkov sú tieto priebežne odosielané prostredníctvom prepojenia LIS a NIS a /alebo AIS. Záverečná lekárska správa je vždy vyhotovená po ukončení príslušných laboratórnych vyšetrení a je uchovávaná v LIS. Takto je vytlačená a v písomnej podobe odoslaná ošetrujúcemu lekárovi.

Klientska zóna

Klientska zóna je online nástroj určený pre klientov laboratórií MEDIREX GROUP, ktorý poskytuje online výsledky laboratórnych vyšetrení či osobné konto „šité“ na mieru a zabezpečuje:

  • online výsledky laboratórnych vyšetrení,
  • osobné konto prispôsobené na mieru podľa potreby,
  • včasné informovanie o novinkách či zmenách,
  • jednoduchý spôsob registrácie na odborné podujatia,
  • dôležité informácie o legislatívnych usmerneniach v zdravotníctve.

Klientska zóna vám ponúka prístup ku všetkým údajom 24 hodín denne, 7 dní v týždni, dostupné on-line z vašej ambulancie či z pohodlia domova.

V snahe zabezpečiť vám nielen rýchly, ale aj komplexný prístup ku všetkým informáciám, môžete prostredníctvom Klientskej zóny získať dôležité informácie zo všetkých odborov laboratórnej diagnostiky na jednom mieste.

Elektronické prepoje AIS

Laboratória spoločnosti Medirex, a.s. podporujú prenos a doručenie výsledkov laboratórnych vyšetrení priamo do NIS (nemocničný informačný systém) nemocničných zariadení alebo AIS (ambulantný informačný systém) poliklinických zariadení či ambulantných lekárov. Aktuálny stav prepojenia AIS a LIS nájdete v sekcii Elektronické prepoje. Prenos výsledkov laboratórnych vyšetrení do vášho informačného systému prebieha prostredníctvom internetu cez šifrované spojenie a pomocou mena a hesla, ktoré je unikátne. Veľkým benefitom pre vás je, že výsledky sú generované v elektronickej forme okamžite po validácii v laboratóriu, čím výrazne skrátite čas doručenia výsledku.