Predanalytika

Predanalytická fáza

Spoľahlivosť laboratórnych vyšetrení nezávisí len od kvality samotnej analýzy vzorky, analytickej fázy, ale aj od kvality odberu, transportu, spracovania a uchovávania vzoriek, tzv. predanalytickej fázy. Dobrá znalosť predanalytickej fázy pomôže laboratóriu identifikovať mimolaboratórne vplyvy nesprávnych výsledkov laboratórnych vyšetrení.

Je zrejmé, že predanalytická fáza je neoddeliteľnou súčasťou laboratórneho vyšetrenia a často i samotnej analytickej metódy. Preto by mala byť predmetom záujmu tak klinických pracovníkov, ako i pracovníkov laboratória (lekárov, analytikov, laborantov).

Vzhľadom na to, že jednotlivé zložky predanalytickej fázy sú veľmi úzko späté, je potrebný komplexný prístup a tímová spolupráca klinikov a pracovníkov laboratórií.