Projekty

Výskumné centrum moderných technológii monitorovania a diagnostiky ochorení ohrozujúcich verejné zdravie

8. augusta 2017
ITMS: 26220220197 Žiadateľ: Medirex a.s., člen MEDIREX GROUP Partner: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Projekt bol realizovaný od 1.6.2012 a ukončený dňa 30.11.2015.