Fotogaléria

Biochémia

Hematológia

Imunológia

MikrobiológiaFotodokumentácia zverejnená na oficiálnej webovej stránke MEDIREX GROUP je určená výlučne na interné účely skupiny. Akékoľvek ďalšie kopírovanie, šírenie, modifikácia, retuš či publikovanie na komerčné účely sú zakázané v zmysle platnej legislatívy o médiách a duševnom vlastníctve. Ďalšie používanie uvedených fotografií je možné iba so súhlasom skupiny MEDIREX GROUP. Súhlas žiadajte na dpo@medirexgroup.sk