Manažment spoločnosti a štatutárne orgány

Manažment laboratórnej divízie MEDIREX GROUP

 • predseda predstavenstva: Ing. Jozef Gavlas, MSc.
 • zástupkyňa riaditeľa: Mgr. Mária Kičinková
 • medicínska riaditeľka: RNDr. Elena Tibenská, PhD.
  • zástupkyňa medicínskej riaditeľky pre ZS: MUDr. Katarína Schenková
  • zástupkyňa medicínskej riaditeľky pre VS: MUDr. Eva Ďurovcová, PhD.

Medirex, a.s. západné Slovensko

Odborní zástupcovia

 • klinická biochémia: MUDr. Katarína Schenková
 • klinická hematológia a transfúziológia: MUDr. Anna Čechová
 • lekárska genetika: MUDr. Peter Križan, CSc.
 • klinická imunológia a alergiológia: RNDr. Elena Tibenská, PhD.
 • klinická mikrobiológia: MUDr. Peter Milošovič

Manažéri a vedúci úsekov

 • manažérka kvality: Ing. Zita Belicová
 • manažérka klinickej biochémie: MUDr. Katarína Schenková
  • vedúca úseku rutinnej diagnostiky: Ing. Zita Belicová
  • vedúca úseku imunochemickej diagnostiky: Ing. Edita Dobáková
  • vedúca úseku špeciálnych metód: RNDr. Iveta Gáboríková
 • manažérka klinickej hematológie a transfúziológie: Ing. Mária Sucháňová
 • manažérka lekárskej genetiky: RNDr. Renata Lukačková
  • vedúca úseku onkocytogenetiky a FISH: RNDr. Andrea Blahová
  • vedúca úseku prenatálnej cytogenetiky: RNDr. Dagmar Landlová
  • vedúca úseku molekulovej genetiky: RNDr. Renata Lukačková
 • manažér rozvoja genetiky: RNDr. Gabriel Minárik, PhD.
 • manažérka klinickej imunológie a alergiológie: Mgr. Kinga Szabóová
 • manažérka klinickej mikrobiológie: MUDr. Emília Miková
  • vedúca úseku virológie, sérológie a molekulovej biológie infekčných ochorení: RNDr. Daniela Hučková
  • vedúci úseku bakteriológie: RNDr. Jaroslav Bojňanský
  • vedúca úseku mykológie: RNDr. Miroslava Pőczová, PhD.
  • vedúci úseku parazitológie: RNDr. Vojtech Boldiš, PhD.
 • manažérka mikrobiológie životného prostredia: RNDr. Gabriela Bertaová
 • manažér centrálneho príjmu: Ing. Mária Sucháňová
 • manažér odboru dopravy: Bc. Michal Hadvig
 • vedúca laborantka: Mgr. Erika Veselková

Medirex, a.s. východné Slovensko

Odborní zástupcovia

 • klinická biochémia: MUDr. Angela Molčányiová, PhD.
 • klinická hematológia a transfúziológia: MUDr. Ján Lazúr
 • lekárska genetika: MUDr. Peter Križan, CSc.
 • klinická imunológia a alergiológia: RNDr. Marcela Popovňáková
 • klinická mikrobiológia: MUDr. Peter Milošovič

Manažéri a vedúci úsekov

 • manažérka kvality: RNDr. Renata Šmilňáková
 • manažérka klinickej biochémie: MUDr. Eva Ďurovcová, PhD.
  • vedúca úseku rutinnej diagnostiky: Mgr. Františka Puškášová
  • vedúci úseku imunochemickej diagnostiky: RNDr. Štefan Hauks
  • vedúca úseku špeciálnych metód: RNDr. Dana Bertová
  • vedúca úseku toxikológie: RNDr. Jana Varhačová
 • manažér klinickej hematológie a transfúziológie: MUDr. Ján Lazúr
 • manažérka lekárskej genetiky: MUDr. Mária Giertlová
 • manažérka klinickej imunológie a alergiológie: RNDr. Marcela Popovňáková
 • manažérka klinickej mikrobiológie: RNDr. Jana Choková
 • vedúca laborantka: Iveta Harvanová

Štatutárne orgány

Predstavenstvo

 • Ing. Jozef Gavlas, MSc. - Predseda predstavenstva

Dozorná rada

 • MUDr. Radoslav Bardún
 • Dr. Hans Jakob Limbach
 • RNDr. Elena Tibenská, PhD.