Certifikácia

Medirex, a.s. je držiteľom certifikátu kvality riadenia STN EN ISO 9001:2009 a zároveň potrebných odborných certifikácii k jednotlivým vyšetreniam.

Kvalita poskytovaných služieb v spoločnosti Medirex, a.s. vyplýva z používania moderného technického vybavenia pracujúceho pod taktovkou špičkových odborníkov a zavedeného systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009.

Medirex, a.s. ako držiteľ certifikátu STN EN ISO 9001:2009 tak potvrdzuje svoju orientáciu na kvalitu riadenia vo všetkých procesoch vrátane poskytovanej zdravotnej starostlivosti a vytvára si mechanizmy napomáhajúce k jej sústavnému zvyšovaniu.

Klienti spoločnosti majú tak záruku, že všetky činnosti a poskytované služby sú motivované snahou vyjsť v ústrety ich požiadavkách a potrebám, ktoré sú pravidelne monitorované a vyhodnocované.

Zároveň disponujeme niekoľkými desiatkami certifikátov a osvedčení o účasti vydanými spoločnosťou SEKK Ltd v Pardubiciach.

Súbory