Akreditácia

Centrálne laboratóriá Medirex, a.s. v Bratislave, Galvaniho 17/C a v Košiciach, Magnezitárska 2/C sú akreditované nezávislým akreditačným orgánom Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS). V júni 2015 tieto dve pracoviská zjednotili svoje akreditačné systémy manažérstva kvality, ktoré mali zavedené v Bratislave od apríla 2011 a v Košiciach od mája 2008.

Zlúčením akreditácie centrálnych laboratórií Medirex, a.s. bol zavŕšený proces zjednocovania prístrojovej techniky, laboratórnych informačných systémov, diagnostických súprav, metód a ich referenčných rozsahov. Dosiahla sa tak porovnateľnosť výsledkov vyšetrení z jednotlivých laboratórií Medirex, a. s. nielen v rámci západného ale už aj východného Slovenska, ktorá je veľmi dôležitá pre našich spolupracujúcich lekárov a ich pacientov.

Obidve centrálne laboratóriá Medirex, a. s. sú v odboroch biochémia, hematológia, imunológia, genetika a od 31.5.2018 aj v odbore mikrobiológia akreditované podľa normy pre medicínske laboratóriá ISO 15189: 2012 s registračným číslom 407/M-032. Spoločné Osvedčenie a Rozsah akreditácie sú uvedené nižšie.

Osvedčenie o akreditácii ISO 15189

Osvedčenie o akreditácii ISO 15189

 

Rozsah akreditácie ISO 15189 (PDF)