Tlačové správy

Máte pochybnosti o svojom zdravotnom stave? MEDIREX spustil novú službu verejnosti

Tlačová správa 13. decembra 2017
Laboratóriá MEDIREX GROUP ponúkajú novú možnosť využitia služieb laboratórnej diagnostiky. Ide o rýchlo dostupné vyšetrenia, ktoré poskytujú na vlastnú žiadosť pacienta, bez potreby predchádzajúcej návštevy všeobecného lekára či iného špecialistu. Na výber majú záujemcovia širokú paletu vyšetrení vo všetkých odboroch laboratórnej medicíny, ktoré im pomôžu zorientovať sa v ich v zdravotnom stave.

Sezóna chrípky začína

Tlačová správa 3. novembra 2017
Sezónne respiračné infekcie patria medzi najčastejšie príčiny chorobnosti v populácii. Sezóna respiračných ochorení začína približne v októbri a trvá až do konca apríla.

MEDIREX GROUP stále na koni

Tlačová správa 18. októbra 2017
„Laboratórna diagnostika je považovaná za najdynamickejšie sa rozvíjajúci odbor, pretože využíva najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu a v pomerne krátkom čase ich dokáže preniesť do praxe.

DNA test, ktorý vymysleli Slováci, zavádzajú do praxe zahraničné laboratóriá

Tlačová správa 28. októbra 2016
Slovensko je vďaka úspechu mladých molekulárnych biológov vo svete známejšie ako kedysi. Unikátny neinvazívny test, ktorý dokáže stanoviť riziko troch častých chromozómových porúch plodu z krvi matky, napríklad Downov syndróm, zaujal aj svetové laboratóriá. Dnes je slovenský TRISOMY test dostupný v Rusku, Indii, Chorvátsku, Maďarsku aj v Českej republike.

Nový slovenský test dokáže odhaliť Downov syndróm rýchlo a bezbolestne – zo vzorky krvi

Tlačová správa 22. septembra 2015
Mladí slovenskí vedci vyvinuli unikátny test pre tehotné ženy – TRISOMY. Nové vyšetrenie dokáže rýchlo, bezpečne a bezbolestne s vysokou presnosťou od 12. týždňa tehotenstva vylúčiť najčastejšie chromozómové poruchy plodu (trizómie), napr. Downov syndróm. V prípade, že jeho výsledok je negatívny, tehotná žena nemusí podstúpiť odber plodovej vody, amniocentézu. TRISOMY test sa na rozdiel od invazívnych...