Manažment spoločnosti a štatutárne orgány

Manažment spoločnosti Medirex Servis, s. r. o.

 • Ing. Marián Hudec - výkonný riaditeľ
 • JUDr. Petra Chudíková - manažér právneho odboru
 • Ing. Marián Hudec - manažér personálneho a mzdového odboru
 • Ing. Martin Seman - manažér finančného odboru
 • Ing. Marián Hudec - manažér odboru prevádzky a investícií
 • Lukáš Magala - manažér odboru logistiky
 • MVDr. Juraj Kulčár, MBA - manažér pre strategické projekty a rozvoj
 • Mgr. Katarína Kližanová Rýsová - manažér odboru marketingu a komunikácie
 • Mgr. Nina Juhásová - manažér odboru vzťahov so zdravotnými poisťovňami
 • Zuzana Bujnovská - manažér odboru administratívy
 • Bc. Renáta Ardanová - manažér odboru pre vzťahy s klientmi
 • Ing. Pavol Pleva - manažér odboru informačných a laboratórnych technológií
 • Mgr. Jana Kubalová - manažér odboru bezpečnosti, kvality a registratúry