Manažment spoločnosti a štatutárne orgány

Manažment spoločnosti Medirex Servis, s. r. o.

 • Mgr. Dana Miňová, PhD. riaditeľ ľudských zdrojov
 • Ing. Andrea Hasenovičová manažér PaM
 • Mgr. Ivana Kravčíková manažér vzdelávania a rozvoja
 • Mgr. Tomáš Tallo manažér právneho odboru
 • Ing. Martin Seman finančný riaditeľ
 • Lukáš Magala manažér odboru logistiky
 • MVDr. Juraj Kulčár, MBA manažér pre strategické projekty a rozvoj
 • RNDr. Miram Madrová manažér odboru marketingu a komunikácie
 • Mgr. Nina Juhásová manažér odboru vzťahov so zdravotnými poisťovňami
 • Zuzana Bujnovská manažér odboru administratívy
 • Ing. Natália Čierniková zastupujúci manažér obchodného oddelenia
 • Ing. Miloš Karkuš manažér odboru informačných a laboratórnych technológií
 • Mgr. Jana Kubalová manažér odboru bezpečnosti, kvality a registratúry
 • Mgr. Adriána Raučinová manžér kvality
 • Mgr. Nikoleta Fazekašová manažér klientskeho centra