Manažment spoločnosti a štatutárne orgány

Manažment spoločnosti Medirex Servis, s. r. o.

 • Mgr. Erika Karabáš manažér ľudských zdrojov
 • Ing. Andrea Hasenovičová manažér PaM
 • Mgr. Jana Kubalová manažér oddelenia kvality, BOZP, PO, PZS
 • Katarína Mičeková manažér oddelenia administratívy
 • Ing. Martin Seman finančný riaditeľ
 • Ing. Rastislav Mordavský manažér oddelenia účtovníctva a daní
 • Mgr. Nina Juhásová manažér oddelenia vzťahov so zdravotnými poisťovňami
 • Mgr. Ivana Kapolková, PhD., RNDr. Csaba Bíró manažér oddelenia nákupu
 • Lukáš Magala manažér oddelenia skladov a logistiky
 • Ing. Daniel Rušin obchodný riaditeľ
 • Natália Čierniková manažér obchodných distribučných kanálov zahraničie
 • Mgr. Martin Babjak manažér obchodných distribučných kanálov SR
 • Ing. Marek Valo manažér klientskeho oddelenia
 • Ing. Miloš Karkuš manažér oddelenia informačných a laboratórnych technológií
 • MVDr. Juraj Kulčár, MBA riaditeľ vedecko-výskumnej divízie