O nás

Medirex Servis, s. r. o., člen MEDIREX GROUP, zabezpečuje komplexný prevádzkový a logistický servis pre všetky spoločnosti združené v skupine MEDIREX GROUP.

Pre členov skupiny zabezpečuje všetky potrebné podporné činnosti a služby ako nákup tovarov, financie, logistiku, prevádzku, personálne a právne služby, bezpečnosť, správu informačných technológií, komunikáciu s klientmi, vzťahy so zdravotnými poisťovňami a marketing.

Medirex Servis tak umožňuje ostatným členom skupiny sústrediť sa na kvalitné poskytovanie služieb zdravotnej starostlivosti podľa svojho zamerania – od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení a dosahovať tak optimálne využitie ľudských i technologických kapacít v prospech pacienta.

MEDIREX GROUP tvorí skupina spoločností zaoberajúcich sa poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. V súčasnosti eviduje viac ako 1 700 zamestnancov.