O nás

Medirex, a.s., člen skupiny MEDIREX GROUP, predstavuje komplex diagnostických laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia a mikrobiológia životného prostredia.

Zabezpečujeme komplexnú laboratórnu diagnostiku pre najdôležitejšie zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Košiciach a ich okolí, pre veľký počet polikliník či zdravotníckych zariadení a rovnako pre veľký počet všeobecných a špecializovaných ambulancií. Medirex prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá nie len na Slovensku, ale aj v strednej Európe a nadväzujúcu sieť nemocničných a poliklinických diagnostických laboratórií.

Okrem automatických analyzátorov svetových značiek disponuje aj plne automatizovaným robotizovaným systémom na analýzu vzoriek, zamestnáva špičkových slovenských odborníkov, pod vedením ktorých pracuje celý rad erudovaných pracovníkov, čím je zabezpečená vysoká kvalita a profesionalita hodnotenia výsledkov. Denne vyšetríme vzorky od 20 tisíc pacientov v širokej škále parametrov v jednotlivých medicínskych odborov. Odborníci laboratórií poskytujú lekárom denne takmer 200 – 250 tisíc výsledkov.

Medirex je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku, zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiace výkony sú v zmysle platnej legislatívy hradené zo zdravotného poistenia pacienta.

MEDIREX GROUP tvorí skupina spoločností zaoberajúcich sa poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. V súčasnosti eviduje viac ako 1 700 zamestnancov.