O nás

Medirex, a.s., člen skupiny MEDIREX GROUP, predstavuje komplex diagnostických laboratórií v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia, toxikológia, lekárska genetika, bakteriológia, mykológia, parazitológia, sérológia, virológia, molekulárna biológia a mikrobiológia životného prostredia.

Zabezpečujeme komplexnú laboratórnu diagnostiku pre najdôležitejšie zdravotnícke zariadenia v Bratislave, Košiciach a ich okolí, pre veľký počet polikliník či zdravotníckych zariadení a rovnako pre veľký počet všeobecných a špecializovaných ambulancií. Medirex prevádzkuje technologicky najmodernejšie a najväčšie centrálne laboratóriá nie len na Slovensku, ale aj v strednej Európe a nadväzujúcu sieť nemocničných a poliklinických diagnostických laboratórií.

Okrem automatických analyzátorov svetových značiek disponuje aj plne automatizovaným robotizovaným systémom na analýzu vzoriek, zamestnáva špičkových slovenských odborníkov, pod vedením ktorých pracuje celý rad erudovaných pracovníkov, čím je zabezpečená vysoká kvalita a profesionalita hodnotenia výsledkov. Denne vyšetríme vzorky od 20 tisíc pacientov v širokej škále parametrov v jednotlivých medicínskych odborov. Odborníci laboratórií poskytujú lekárom denne takmer 200 – 250 tisíc výsledkov.

V roku 2008 vstúpil do laboratórií Medirex, a.s. zahraničný investor, doktor Hans Jacob Limach, ktorý vlastní nemeckú sieť laboratórií Limbach Gruppe (založená v r. 1979) so sídlom v Heidelbergu. Tie predstavujú v súčasnosti lídra laboratórnej diagnostiky na nemeckom trhu (pôsobia v 40 mestách). Vykonávajú rozsiahle laboratórne výskumy, obzvlášť v oblasti špeciálnej analytiky, pre viac ako 200 ambulancií. Laboratóriá Limbach Gruppe patria medzi TOP 5 laboratórnych sietí v Európe a sú partnerom viacerých laboratórií v zahraničných krajinách: Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko, Chorvátsko,  Gruzínsko, Srbsko, Česká republika. Vzorky na laboratórne vyšetrenia im zasielajú partnerské laboratóriá z celého sveta. Vďaka tomuto prepojeniu a sietí laboratórií tak na Slovensku vznikajú najnovšie inovácie v oblastí diagnostiky s najvyššími štandardmi kvality.

Medirex je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku, zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiace výkony sú v zmysle platnej legislatívy hradené zo zdravotného poistenia pacienta.

MEDIREX GROUP tvorí skupina spoločností zaoberajúcich sa poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. V súčasnosti eviduje viac ako 1 700 zamestnancov.