Tlačové správy

Sezóna chrípky začína

Tlačová správa 3. novembra 2017

Sezónne respiračné infekcie patria medzi najčastejšie príčiny chorobnosti v populácii. Sezóna respiračných ochorení začína približne v októbri a trvá až do konca apríla. Podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo minulú sezónu 2016/2017 hlásených viac ako jeden a pol milióna akútnych respiračných chorôb s celkovou chorobnosťou viac ako 57 000  ochorení na 100 000 osôb. Asi 11% z toho tvorili prípady chrípky a chrípke podobných chorôb.  V minulej sezóne zomrelo na Slovensku 5 osôb s prejavmi závažnej infekcie vírusom chrípky.

Aj keď prevažná väčšina chorých na chrípku sa vylieči bez následkov, choroba so sebou prináša aj riziká.   Vo väčšine prípadov nie je potrebné nasadiť žiadnu špecifickú liečbu. Organizmus chorobu zvládne  sám. Úplné vyliečenie sa však vyžaduje svoj čas a kľudový režim bez záťaže organizmu. Práve zanedbanie kľudového režimu môže mať vážne následky.

Aj keď závažné komplikácie nie sú časté, ak sa vyskytnú, môžu viesť k nezvratnému postihnutiu iných orgánov, napr. srdca. ,,Ak vírus napadne bunky srdcového svalu, vzniká zápal. Vírusová myokarditída má väčšinou mierny priebeh.  Ten sa však môže skomplikovať, aj s fatálnymi následkami. Skorá diagnostika myokarditídy je veľmi dôležitá. Aj keď je choroba dobre definovaná, nie je jej jednoznačné stanovenie jednoduché a predstavuje určitý diagnostický problém. Predpokladá sa, že myokarditída je zodpovedná za viac ako 10% prípadov náhleho úmrtia mladých dospelých, bez predchádzajúcich varovných príznakov. V ďalších prípadoch môže neliečená myokarditída neskôr viesť k rozvoju dilatačnej kardiomyopatie, stavu pri ktorom začne srdcový sval postupne zlyhávať, zväčšuje sa, až nakoniec nedokáže dostatočne pumpovať krv do organizmu. Jedinou možnosťou nakoniec zostane len transplantácia srdca. Záludné pri tomto stave je, že choroba prebieha pomaly.  Prejaví sa mnoho rokov po prvotnej infekcii“ povedal MUDr. Pavol Janega, PhD. , riaditeľ, MGA, n. o..

V prevencii chrípky je veľmi dôležité primerané otužovanie organizmu, pobyt na čerstvom vzduchu a zdravá životospráva bohatá na zeleninu a ovocie. Účinnou ochranou je aj každoročné očkovanie sa. Vakcína, ktorá je navrhnutá zvlášť pre každú sezónu, je určená voči tým typom chrípkového vírusu, pri ktorých predpokladáme, že budú najčastejšou príčinou ochorenia. Chrípkový vírus sa šíri vzduchom – kvapôčkovou infekciou. Dôležité je preto počas chrípkovej sezóny primerane vetrať, pravidelne si umývať ruky a vyhýbať sa priamemu kontaktu s chorou osobou.

Respiračné vírusové infekcie, vrátane chrípky sú v tomto období častým zdravotným problémom. Väčšina chorých úplne vyzdravie aj bez potreby akejkoľvek cielenej liečby. Chrípku však neradno podceňovať. Má potenciál spôsobiť problémy, ktoré môžu byť aj fatálne.