Tlačové správy

MEDIREX GROUP stále na koni

Tlačová správa 18. októbra 2017

Laboratórna diagnostika je považovaná za najdynamickejšie sa rozvíjajúci odbor, pretože využíva najnovšie poznatky z oblasti vedy a výskumu a v pomerne krátkom čase ich dokáže preniesť do praxe. Pozitívny dosah to má na pacientov, ktorí majú vyšetrenia takpovediac šité na mieru, ale aj na verejné zdroje,“ píše vo svojom článku venovanom bilancii laboratórnej diagnostiky na Slovensku za rok 2016 ekonomický týždenník TREND. Podľa rebríčka TOP 10 samostatných poskytovateľov laboratórnej diagnostiky na Slovensku naše laboratóriá stále obhajujú prvú priečku  s podielom na trhu necelých 36 %.  „V minulom roku sme zaznamenali zvýšený záujem o nové genetické a imunologické testy vyšetrované v našich laboratóriách, po ktorých siahajú nielen klienti zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Ide však o vyšetrenia mimo verejného zdravotného poistenia, hradené samotnými pacientmi (napr. TRISOMY test). Našim cieľom aj v budúcnosti je, aby tieto finančné zdroje z vyšetrení na priamu platbu pacienta tvorili 30 % celkových tržieb našich laboratórií,“ hodnotí Ing. Jozef Gavlas, MSc., riaditeľ laboratórnej divízie MEDIREX GROUP.