Tlačové správy

UNIKÁTNY MIKROSKOP NA ODHALENIE RAKOVINY KRČKA MATERNICE

Tlačová správa 19. septembra 2014

 

Špeciálny prístroj preskúma stovky preparátov naraz
a má až štyrikrát vyšší záchyt rakovinových buniek ako klasická cytológia
Bratislava, 19. 09. 2014 – Slovensko sa v diagnostike rakoviny krčka maternice zaradilo medzi svetovú elitu.
V laboratóriách Medicyt, patriacich pod MEDIREX GROUP, začali vykonávať cytologické vyšetrenia pomocou
najvyspelejšej dostupnej medicínskej technológie. Preparáty skúma špeciálny počítačom riadený mikroskop. Je prvý a
zároveň jediný na Slovensku.
Správne vyhodnotiť jeden cytologický preparát znamená dôkladne prezrieť až 50-tisíc buniek, ktoré sa na ňom
nachádzajú. Automat je absolútne presný, nikdy sa neunaví, pracuje aj v noci, vyhodnocuje stovky
vzoriek naraz. „Preparáty s bunkami najprv preskúma tzv. Imager. Pomocou špeciálnej metódy presvecovania buniek, tzv.
denzitometrie, prezrie všetky bunky a vyznačí 22 najpodozrivejších oblastí. Vyznačené bunky v špeciálnom mikroskope
následne podrobne preskúma ešte odborník. Tento prístroj výrazne uľahčí prácu našich laborantov, keďže im vyhľadá
problémové bunky. V rámci diagnostiky krčka maternice nič modernejšie na svete momentálne neexistuje,“ uvádza cytológ
MUDr. Peter Vereš z Medicytu.
Podľa zahraničnej štúdie uverejnenej v International Journal of Cancer 2012, ktorá porovnala záchytnosť
predrakovinových štádií krčka maternice pri cytológii, je pravdepodobnosť záchytu pri „Liquid-Based“
cytológii za pomoci počítačom riadeného automatického mikroskopu v porovnaní s klasickou
cytológiou až štyrikrát vyššia. Včasný záchyt rakoviny na bunkovej úrovni znamená takmer 100 %
úspešnosť liečby. Všetky informácie o cytológii, mikroskope, vrátane zoznamu lekárov, ktorí LBC pomocou
počítačom riadeného mikroskopu na Slovensku ponúkajú, nájdete na www.cytologia.sk.
Paradoxom je, že hoci máme na Slovensku k dispozícii najmodernejšiu cytologickú diagnostiku, patríme ku krajinám
s najnižším percentom absolvovania preventívnych prehliadok spomedzi krajín OECD, s čím súvisí aj vysoká
úmrtnosť na rakovinu krčka maternice slovenských žien. Kým u nás len cca 25 % žien absolvuje preventívnu
prehliadku u gynekológa, v USA je to až 85 %. Podľa prieskumu GfK na reprezentatívnej vzorke 1 000 žien, ktorý
si dal vypracovať MEDIREX GROUP, až 60 % opýtaných uviedlo, že pokiaľ nemajú gynekologické ťažkosti, nepociťujú
potrebu ísť na gynekologickú prehliadku. Pre viac ako 30 % žien je vyšetrenie pocitovo nepríjemné, až 51 % žien
sa u gynekológa hanbí a len 23 % sa bojí objavenia choroby. Skúsenosti s pozitívnym nálezom na krčku
maternice má podľa prieskumu 12 % žien, pričom najviac (17 %) vo veku 41 – 50 rokov.
„Jedine pravidelná účasť na preventívnych prehliadkach a kvalitná cytologická diagnostika dokáže odhaliť zákerné ochorenie
krčka maternice v štádiu, keď je bez problémov liečiteľné. LBC vyhodnocovaná pomocou počítačom riadeného automatického
mikroskopu predstavuje najvyššiu kvalitu cytologickej diagnostiky a som rád, že je konečne k dispozícii aj našim ženám
na Slovensku,“ hovorí prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo.
Kontakt: Mgr. Veronika Cvengrošová, hovorca MEDIREX GROUP, veronika.cvengrosova@medirexgroup.sk, +421 908 290 030

Špeciálny prístroj preskúma stovky preparátov naraz a má až štyrikrát vyšší záchyt rakovinových buniek ako klasická cytológia

Bratislava, 19. 09. 2014 – Slovensko sa v diagnostike rakoviny krčka maternice zaradilo medzi svetovú elitu.V laboratóriách Medicyt, patriacich pod MEDIREX GROUP, začali vykonávať cytologické vyšetrenia pomocou najvyspelejšej dostupnej medicínskej technológie. Preparáty skúma špeciálny počítačom riadený mikroskop. Je prvý a zároveň jediný na Slovensku.

Správne vyhodnotiť jeden cytologický preparát znamená dôkladne prezrieť až 50-tisíc buniek, ktoré sa na ňom nachádzajú. Automat je absolútne presný, nikdy sa neunaví, pracuje aj v noci, vyhodnocuje stovky vzoriek naraz. „Preparáty s bunkami najprv preskúma tzv. Imager. Pomocou špeciálnej metódy presvecovania buniek, tzv.denzitometrie, prezrie všetky bunky a vyznačí 22 najpodozrivejších oblastí. Vyznačené bunky v špeciálnom mikroskope následne podrobne preskúma ešte odborník. Tento prístroj výrazne uľahčí prácu našich laborantov, keďže im vyhľadá problémové bunky. V rámci diagnostiky krčka maternice nič modernejšie na svete momentálne neexistuje,“ uvádza cytológMUDr. Peter Vereš z Medicytu.

Podľa zahraničnej štúdie uverejnenej v International Journal of Cancer 2012, ktorá porovnala záchytnosť predrakovinových štádií krčka maternice pri cytológii, je pravdepodobnosť záchytu pri „Liquid-Based“cytológii za pomoci počítačom riadeného automatického mikroskopu v porovnaní s klasickou cytológiou až štyrikrát vyššia. Včasný záchyt rakoviny na bunkovej úrovni znamená takmer 100 % úspešnosť liečby. Všetky informácie o cytológii, mikroskope, vrátane zoznamu lekárov, ktorí LBC pomocou počítačom riadeného mikroskopu na Slovensku ponúkajú, nájdete na www.cytologia.sk.

Paradoxom je, že hoci máme na Slovensku k dispozícii najmodernejšiu cytologickú diagnostiku, patríme ku krajináms najnižším percentom absolvovania preventívnych prehliadok spomedzi krajín OECD, s čím súvisí aj vysoká úmrtnosť na rakovinu krčka maternice slovenských žien. Kým u nás len cca 25 % žien absolvuje preventívnu prehliadku u gynekológa, v USA je to až 85 %. Podľa prieskumu GfK na reprezentatívnej vzorke 1 000 žien, ktorý si dal vypracovať MEDIREX GROUP, až 60 % opýtaných uviedlo, že pokiaľ nemajú gynekologické ťažkosti, nepociťujú potrebu ísť na gynekologickú prehliadku. Pre viac ako 30 % žien je vyšetrenie pocitovo nepríjemné, až 51 % žiensa u gynekológa hanbí a len 23 % sa bojí objavenia choroby. Skúsenosti s pozitívnym nálezom na krčkumaternice má podľa prieskumu 12 % žien, pričom najviac (17 %) vo veku 41 – 50 rokov.

„Jedine pravidelná účasť na preventívnych prehliadkach a kvalitná cytologická diagnostika dokáže odhaliť zákerné ochoreniekrčka maternice v štádiu, keď je bez problémov liečiteľné. LBC vyhodnocovaná pomocou počítačom riadeného automatickéhomikroskopu predstavuje najvyššiu kvalitu cytologickej diagnostiky a som rád, že je konečne k dispozícii aj našim ženámna Slovensku,“ hovorí prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo.

Kontakt: Mgr. Veronika Cvengrošová, hovorca MEDIREX GROUP, veronika.cvengrosova@medirexgroup.sk, +421 908 290 030

Súbory