Tlačové správy

Laboratóriá Medirex už dosiahli dennú kapacitu 2000 testov na koronavírus

Tlačová správa 17. apríla 2020

Bratislava, 16. apríla 2020 – Na Slovensku stúpa počet ochorení na nové ochorenie COVID-19, ale aj počet vyšetrených vzoriek. Laboratóriá Medirex splnili vytýčený cieľ dosiahnuť kapacitu 2000 testovaní denne. V súčasnosti majú odberové pracoviská už na 8 miestach na Slovensku a odbery rozšírili aj pre deti od 10 rokov. Svoje mobilné tímy na požiadanie vysielajú tiež do firiem či zariadení spadajúcich pod samosprávy. Tie sa chcú uistiť, či niekto zo zamestnancov nie je šíriteľom nákazy.

 

Laboratóriá Medirex výraznou mierou prispievajú k masovému testovaniu čo najväčšieho počtu ľudí po vzore ostatných štátov. Len tak je možné čo najskôr odčleniť chorých od zdravých, keďže mnohí pacienti sú bezpríznakoví alebo majú príznaky až s odstupom niekoľkých dní od infikovania.

 

Štát zatiaľ využíva možnosti súkromných laboratórií minimálne

Medirex je pripravený testovať vo väčšom rozsahu pre potreby štátu aj individuálnych záujemcov. „Máme dostatok kapacít pre štát, dostávame však málo vzoriek zo štátnych zariadení. Sme pripravení prijať väčšie množstvo. Pre porovnanie – v susednom Česku urobili dosiaľ 137-tisíc testov, na Slovensku 30-tisíc. Vysoké čísla testovania sú pre Českú republiku dôležité práve preto, aby dokázala včas a správne obnoviť život v krajine. Mali by sme sa inšpirovať, v prípade požiadaviek sme ďalej pripravení navýšiť naše kapacity, “ uviedol MUDr. Radoslav Bardún, generálny manažér MEDIREX GROUP.

 

Bezpečné „Drive through“ alebo „Walking through“ odbery

V súčasnosti fungujú už dve odberové pracoviská v Bratislave na Galvaniho a Mýtnej ulici. Ďalšie sú v mestách Malacky, Trnava, Nitra, Prievidza, Poprad a Košice. Denne do nich prichádzajú záujemcovia, ktorí po rezervácii termínu, v priebehu niekoľkých minút absolvujú testovanie na mieste, ktoré si zvolia. Samotný odber vzorky z nosa a hrdla trvá pár sekúnd. Najneskôr do 48 hodín pacient dostane výsledok formou SMS a e-mailu. Po novom je možné absolvovať odber u detí už od 10 rokov.

 

Potvrdenie s výsledkom pre zahraničného zamestnávateľa

Laboratóriá Medirex zavádzajú aj možnosť, že každý, kto absolvuje testovanie, si môže vyžiadať potvrdenie s výsledkom v anglickom, resp. nemeckom jazyku pre potreby vycestovania do zahraničia. V prípade prechodu rakúskou hranicou sa vyžaduje tlačivo Rakúskeho veľvyslanectva, ktoré sa nachádza na linku https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Pressburg/Gesundheitszeugnis_eng.pdf.

 

Mobilné tímy vyšetrujú priamo vo firmách aj sociálnych zariadeniach

Firmy a veľké fabriky, ktorých prevádzka je pre bezproblémové fungovanie spoločnosti potrebná, naďalej prejavujú záujem o testovanie svojich zamestnancov. Medirex takto vyšetril napríklad zamestnancov spoločnosti Slovnaft, Siemens, Poštovej banky či St. Nicolaus. Do fabriky vyslal mobilný odberový tím, ktorý zastrešil celé testovanie. Okrem toho, bez nároku na honorár laboratóriá vyšetria dovedna 10 000 zdravotných a sociálnych pracovníkov, pre ktorých testy zakúpila spoločnosť J&T. Toto testovanie sa už začalo a bude pokračovať v nasledujúcom období.

 

Všetky detailné informácie sú dostupné na webovej stránke www.medirex.sk. Informácie sú pravidelne aktualizované aj na sociálnych sieťach https://www.facebook.com/medirex.sk a http://www.instagram.com/medirex_lab/.