Tlačové správy

V Košiciach otvorili najmodernejšie laboratóriá na východnom Slovensku

Tlačová správa 20. februára 2014

Centrálne laboratórium je súčasťou laboratórií spoločnosti MEDIREXGROUP, ktoré sú na Slovensku lídrom v oblasti laboratórnej diagnostiky a zavádzania najmodernejších technológií a trendov do praxe. Investície na vybudovanie dosahujú takmer 4,5 milióna EUR. Laboratórium zamestnáva približne 140 špičkových odborníkov, zaberá plochu 3 000 štvorcových metrov a denne môže spracovať vyše 4 500 vzoriek krvi a vykonať vyše 50 000 vyšetrení.

Práve rýchle, komplexné a kvalitné služby patria k hlavným prínosom. Laboratórium disponuje robotickou linkou a najmodernejšími prístrojmi, ku ktorým patrí napríklad tkanivový procesor najnovšej generácie, ktorý dokáže spracovať vzorky už za niekoľko hodín, čiže tkanivové preparáty sú zanalyzované už v deň doručenia. To je nesmierne dôležité napríklad pri zhubných nádorových ochoreniach. Vďaka kvalitnému vybaveniu toxikologického laboratória o nový chromatografický analyzátor sa zvýši citlivosť záchytu nových drog, ktoré sa inou technikou nedajú dokázať. Laboratórium bude tiež ponúkať počítačom asistovanú mikroskopiu pri LBC cytológií, ktorá patrí k svetovým novinkám a mnoho ďalších špičkových technológií.

Na otvorení laboratória sa zúčastnili lekári z celého regiónu, primátor Košíc Richard Raši a ďalší významní hostia. MEDIREX GROUP je inovatívnou a modernou spoločnosťou na poli slovenského zdravotníctva aj vďaka dlhoročnej spolupráci a odbornému partnerstvu s nemeckou sieťou laboratórií Limbach und Kollegen.

H. J. Limbach založil svoje prvé laboratórium v Nemecku pred vyše 30 rokmi. V súčasnosti predstavujú Laboratóriá Limbach top poskytovateľa laboratórnej diagnostiky na nemeckom trhu. Sídlia v 40 mestách, čím pokrývajú celé Nemecko. Sú partnermi ďalších  laboratórií od Nemecka, cez strednú a východnú Európu až po arabský polostrov.

„Rozvoj laboratórnej diagnostiky dnes nevnímam iba na úrovni krajín, Nemecka či Slovenska. Dnes ide už o integrovaný európsky pohľad, ktorý nepozná hranice. Táto spolupráca znamená pre nás výmenu skúsenosti a rýchlejšie etablovanie nových vyšetrení a kvalitnej diagnostiky aj na východ

Slovenska,“ povedal dr. Hans Jakob Limbach spolumajiteľ laboratórií Medirex, a.s., patriacich do MEDIREX GROUP.

Kontakt pre médiá:

Ing. Zuzana Kovaľová, manažérka marketingu a PR MEDIREX GROUP Mobil:0918 241 100 zuzana.kovalova@medirexgroup.sk

Skupinu MEDIREX GROUP tvorí 8 spoločností zaoberajúcimi sa poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. Súčasťou jej aktivít je aj veda a výskum a podpora pregraduálneho či postgraduálneho vzdelávania v zdravotníctve. Základným poslaním spoločností združených v skupine MEDIREX GROUP je poskytovať každému pacientovi prvotriednu zdravotnú starostlivosť. V súčasnosti eviduje viac ako 1 300 zamestnancov. Viac na www.laboratornadiagnostika.sk.

Zdroj: http://www.ssn.sk/v-kosiciach-otvorili-najmodernejsie-laboratoria-na-vychodnom-slovensku/