Tlačové správy

Medicínske laboratóriá LABMED menia svoj názov na MEDIREX

Tlačová správa 27. marca 2014

Najväčší a najúspešnejší hráč v oblasti laboratórnej diagnostiky na Slovensku, spoločnosť MEDIREX GROUP, prechádza rozsiahlou transformáciou. V polovici februára 2014 otvorila spoločnosť najväčší a najmodernejší centrálny laboratórny komplex v spádovej oblasti východného Slovenska so sídlom v Košiciach. Obdobný laboratórny komplex, určený pre západné Slovensko, prevádzkuje už päť rokov v Bratislave.

Skupinu spoločností MEDIREX GROUP doteraz tvorilo osem spoločností zameraných na poskytovanie zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení, vrátane vedy a výskumu či vzdelávania. Aktuálne skupina prechádza vnútornými transformačnými procesmi, ktoré majú priniesť zefektívnenie poskytovaných služieb a tiež rýchlejšiu logistiku, prístup výsledkov vyšetrení k pacientom. Doteraz samostatné laboratórium LABMED, a. s., poskytujúce služby v odboroch klinická biochémia, hematológia, klinická imunológia a toxikológia, s teritoriálnym pôsobením na východe krajiny, sa plynule integrovalo do laboratórií Medirex, čím sa od apríla 2014 stáva priamo súčasťou spoločnosti Medirex.
„Začlenenie laboratórií LABMED do spoločnosti Medirex prinesie lekárom i pacientom mnohé výhody v laboratórnej diagnostike, komplexné služby pod jednou strechou, najmodernejšie diagnostické prístroje a technológie, najefektívnejší transportný a logistický systém, zvýšenie rýchlosti a kapacity spracovania vzoriek či jednotné elektronické doručovanie výsledkov. Denná kapacita centrálneho laboratória Medirex v Košiciach je v súčasnosti približne 5 000 vzoriek krvi, čo znamená približne 50 000 vyšetrení. V prípade potreby vieme v novom laboratóriu svoje kapacity ďalej zvyšovať, objasnil generálny manažér MEDIREX GROUP Radoslav Bardún.

"Pre pacientov sme neviditeľní, pre lekárov nenahraditeľní..."

Skupina spoločností MEDIREX GROUP pôsobí na trhu viac než 10 rokov a zamestnáva vyše 1 300 ľudí. Počas svojho pôsobenia sa zameriava na prinášanie európskych inovácií a nových trendov z oblastí laboratórnej diagnostiky na Slovensko. Tejto skutočnosti napomáha aj partnerstvo s najväčšou sieťou nemeckých laboratórií Limbach und Kollegen, ktorá predstavuje lídra v oblasti laboratórnej diagnostiky v Nemecku. Spoločnosť MEDIREX GROUP je vedená lekármi, ktorí pri svojej každodennej práci kladú dôraz na kvalitu laboratórnej diagnostiky. Kvalita sa tak odráža v investíciách do nových technológií svetových dodávateľov, aby mali lekári aj pacienti na Slovensku prístup k tomu najmodernejšiemu, čo laboratórna diagnostika vo svete ponúka. Ide o zavádzanie stále nových diagnostických postupov, pretože až 70 percent z informácií, ktoré lekár potrebuje k stanoveniu diagnózy a nastaveniu terapie, tvorí práve laboratórna diagnostika.
Trendy v laboratórnej diagnostike dnes smerujú k personalizovanej medicíne. Už dnes je možné pri niektorých ochoreniach zistiť nielen diagnózu, ale aj efektívne nastaviť liečbu. Pre pacientov spočíva prínos v tom, že v istých nádorových ochoreniach sa dá predpokladať, či daná liečba bude vôbec účinná. Faktom je aj nezanedbateľný ekonomický rozmer týchto trendov, pretože kvalitná, včasná a presne cielená diagnostika dokáže zefektívniť náklady vynakladané na liečbu pacienta.

Zdroj: Zdravotnícke noviny, str. 7., 27.03.2014

Súbory