Fotogaléria

CytológiaFotodokumentácia zverejnená na oficiálnej webovej stránke MEDIREX GROUP je určená výlučne na interné účely skupiny. Akékoľvek ďalšie kopírovanie, šírenie, modifikácia, retuš či publikovanie na komerčné účely sú zakázané v zmysle platnej legislatívy o médiách a duševnom vlastníctve. Ďalšie používanie uvedených fotografií je možné iba so súhlasom skupiny MEDIREX GROUP. Súhlas žiadajte na dpo@medirexgroup.sk