Manažment spoločnosti a štatutárne orgány

Manažment laboratórnej divízie MEDIREX GROUP

  • Ing. Jozef Gavlas, MSc. - Predseda predstavenstva a riaditeľ laboratórnej divízie
  • Mgr. Mária Kičinková - Zástupca riaditeľa Laboratórnej divízie
  • MUDr. Peter Vereš - Medicínsky riaditeľ Medicyt, s.r.o.
  • MUDr. Peter Bohuš - Zástupca medicínskeho riaditeľa Medicyt, s.r.o.
  • RNDr. Martina Kreheľová, MPH - Manažér kvality Medicyt, s.r.o.

Štatutárne orgány

  • Ing. Róbert Veselka - Konateľ spoločnosti
  • Mgr. Mária Kičinková - Konateľ spoločnosti