Manažment spoločnosti a štatutárne orgány

Manažment laboratórnej divízie MEDIREX GROUP

  • Ing. Jozef Gavlas, MSc. – Riaditeľ
  • Mgr. Mária Kičinková – Výkonná riaditeľka a Zástupca riaditeľa Laboratórnej divízie
  • MUDr. Peter Vereš – Medicínsky riaditeľ Medicyt, s.r.o.

Medicyt, s.r.o. západné Slovensko

  • RNDr. Martina Kreheľová, MPH – Manažér kvality Medicyt, s.r.o.
  • MUDr. Andrea Staníková – Zástupca medicínskeho riaditeľa Medicyt, s.r.o.

Medicyt, s.r.o. východné Slovensko

  • RNDr. Martina Kreheľová, MPH – Manažér kvality Medicyt, s.r.o.
  • MUDr. Peter Bohuš – Zástupca medicínskeho riaditeľa Medicyt, s.r.o.

Štatutárne orgány

  • Ing. Róbert Veselka – Konateľ spoločnosti
  • Mgr. Mária Kičinková – Konateľ spoločnosti