Certifikácia

Medicyt, s.r.o. je od roku 2009 držiteľom certifikátu systému riadenia kvality zmysle normy STN EN ISO 9001:2009.

Kvalita poskytovaných služieb v spoločnosti Medicyt, s.r.o. vyplýva z používania moderného technického vybavenia pracujúceho pod taktovkou špičkových odborníkov a zavedeného systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009.

Medicyt, s.r.o. ako držiteľ certifikátu systému riadenia kvality zmysle normy STN EN ISO 9001:2009 tak potvrdzuje svoju orientáciu na kvalitu riadenia vo všetkých procesoch vrátane poskytovanej zdravotnej starostlivosti a vytvára si mechanizmy napomáhajúce k jej sústavnému zvyšovaniu a k trvalej spokojnosti zákazníkov.

Klienti spoločnosti majú tak záruku, že všetky činnosti a poskytované služby sú motivované snahou vyjsť v ústrety ich požiadavkách a potrebám, ktoré sú pravidelne monitorované a vyhodnocované.

Laboratórium Medicyt, s.r.o. je zároveň držiteľom certifikátu pre hodnotenie cytologických nálezov \"Liqiud-Based\" Cytológia. Viac informácií o novom vyšetrení nájdete na www.cytologia.sk.