O nás

Medicyt, s.r.o. člen skupiny MEDIREX GROUP, je moderným laboratóriom, ktoré zabezpečuje cytologickú a bioptickú diagnostiku v rámci niekoľkých regiónov Slovenska. Disponuje 3 patologickými laboratóriami (Bratislava, Trenčín, Košice), ktoré sú plnohodnotne personálne a technicky vybavené.

Spoločnosť vznikala postupne, v júni 2008 pod menom Medicyt, s.r.o., pričom jej činnosť bola prevažne zameraná na západné Slovensko. V októbri 2008 vznikla na východnom Slovensku jej sesterská spoločnosť CytoLab, s.r.o., s laboratóriami v Košiciach a Prešove. V ďalších rokoch rozšíril svoju prevádzkovú činnosť Medicyt, a to o mestá Trenčín a Žilina. Od roku 2013 pracujú všetky prevádzky laboratórií Medicyt a CytoLab už iba pod jedným menom "Medicyt, s.r.o."

Laboratóriá disponujú najmodernejším vybavením a diagnostickým postupom, pričom patria k špičke v danom odbore na Slovensku. Svojim klientom poskytujú vysoký štandard služieb, sledujú potreby a nové trendy v tomto odbore, najmä smerom k automatizácií. V rámci klasickej cytologickej diagnostiky disponujeme prepracovaným systémom reskríningu, kedy minimálne 10 %, zvyčajne až 30 % cytologických odberov podlieha opätovnému reskríningu. V systéme cytologického skríningu a reskríningu spĺňame odporúčania a normy EÚ. V súčasnosti vyhodnocujeme najväčší počet cytológií na Slovensku, ročne približne 250 tisíc pacientiek, a práve vďaka prepracovanému systému reskríningu zabezpečujeme vysokú kvalitu hodnotenia vzoriek.

Medicyt, s.r.o. sa v roku 2010 (vtedy aj so spoločnosťou CytoLab, s.r.o.) ako prvý podieľal na zavedení novej skríningovej metódy rakoviny krčka maternice – "Liquid-Based" Cytológie (viac na www.cytologia.sk). A opäť ako prvá spoločnosť zavádza ďalšiu novinku - počítačom asistovanú mikroskopiu.

Medicyt, s.r.o. je zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní na Slovensku, zdravotná starostlivosť a s ňou súvisiace výkony sú v zmysle platnej legislatívy hradené zo zdravotného poistenia pacienta.

MEDIREX GROUP tvorí skupina spoločností zaoberajúcich sa poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. V súčasnosti eviduje viac ako 1 700 zamestnancov.