Legislatívne zmeny

Veľké zmeny v zdravotníctve už od 1. novembra

Legislatívna zmena 30. októbra 2017

Veľké zmeny v zdravotníctve už od 1. novembra

Od 1.11.2017 dôjde k viacerým zásadným zmenám v zdravotníctve - po novom sa rozšíri rozsah preventívnych prehliadok, ambulantná pohotovosť bude v každom okrese a všeobecní lekári  budú mať stanovený  minimálny rozsah ordinačných hodín.

Ambulantná pohotovosť bude k dispozícii v pracovných dňoch od 16:00 do 22:00 a v dňoch pracovného pokoja od 7:00 do 22:00 a budú fungovať v každom okresnom meste, čím sa stanú vzdialenosť dostupnejšími, avšak v kratšom čase.

Rozšíria sa preventívne prehliadky o ďalšie zdravotne výkony, napr. o pečeňové testy, a súčasťou preventívnej prehliadky u stomatológa bude prehmatanie uzlín, deti budú mať zase nárok na ošetrenie zubnej skloviny fluórom.

U všeobecných lekárov sa zavádza minimálny počet ordinačných hodín, teda lekár musí byť
od 1. novembra pacientovi k dispozícii najmenej 35 hodín týždenne a minimálne 2x v týždni do 15.00 hod.

Za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bude výška úhrady poistenca najviac 2,- Eur; teda pri výpise na iné účely takéto obmedzenie neplatí.