Legislatívne zmeny

Urgentné príjmy budú fungovať po novom

Legislatívna zmena 21. augusta 2017

Modernizácia a lepšie fungovanie urgentných príjmov – to si od novely zákona o zdravotnej starostlivosti sľubuje MZ SR. Návrh novely zákona uvádza zoznam nemocníc, v ktorých budú povinne urgentné príjmy.

Pre urgentný príjem typu 1 by mala byť zriadená samostatná ambulancia s 1 lekárom, 2 sestrami a 1 zdravotníckym asistentom/sanitárom. Ambulancia musí byť dostupná pre pacientov 24 hodín denne/7 dní v týždni. Tento typ urgentného príjmu bude predstavovať akúsi nadstavbu ústavnej pohotovostnej služby, ktorej súčasťou bude aj tzv. expektačné lôžko.

Urgentný príjem typu 2 sa bude vyznačovať vyšším stupňom špecializácie, v ambulancii budú počas dňa pôsobiť 4 lekári (z toho 1 atestovaný), 8 sestier a 4 ostatní zdravotnícki pracovníci. Počas noci budú v službe 3 lekári, 6 sestier a 3 ostatní zdravotnícki pracovníci. Ich súčasťou bude aj dobudovanie traumacentier, vysoko špecializovaných jednotiek, ktoré budú mať na starosti komplexnú diagnostiku a liečbu.

Na oboch typoch bude pôsobiť tzv. triediaci pracovník, ktorý bude pacientov rozdeľovať podľa ich zdravotného stavu.