Legislatívne zmeny

Nový režim pre pohotovosti a zmena ordinačných hodín

Legislatívna zmena 15. mája 2017

Cieľom navrhovanej úpravy je odstránenie problémov v aplikačnej praxi vytvorením pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby a úpravou organizácie poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby. Predmetom návrhu zákona je stanovenie pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, ktorí budú mať vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a budú oprávnení poskytovať ambulantnú pohotovostnú službu ako tzv. organizátor. Organizátorom sa stane taký poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý úspešne absolvuje výberové konanie a získa povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.

 

Pohotovosti v roku 2018

V zmysle tejto novely by sa ambulantná pohotovostná služba (ďalej len „pohotovosť“) pre dospelých mala nachádzať v každom okresnom meste.

Dostupnosť pohotovostí podľa návrhu novely:

  • v pracovných dňoch - od 16:00 do 23:00
  • počas víkendov - od 7:00 do 23:00

 

Ďalšiu zmenu by novela mala priniesť v oblasti výšky úhrady za návštevu pohotovosti. Výška zo súčasných 1,99 eur sa zvýši na 2 eurá. V prípade, ak lekár posúdi, že pacienta je potrebné nechať na pozorovaní, prípadne hospitalizovať, tento poplatok uhrádzať nebude.

 

Zmeny aj pre všeobecných lekárov

Všeobecným praktickým lekárom pribudne povinnosť stanoviť minimálny počet ordinačných hodín. Tie by mali byť v rozsahu najmenej 30 hodín týždenne s tým, že dvakrát v týždni by mal všeobecný lekár ordinovať do 14:00 h.