Legislatívne zmeny

Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017

Legislatívna zmena 11. apríla 2017

Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017 ustanovuje výšku jedného bodu sadzby bodového hodnotenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017.

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená  Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok 2016 je 912 eur. Návrh opatrenia obsahuje vypočítanú sumu 2% z priemernej mesačnej mzdy, čo predstavuje  18,24 eura za jeden bod sadzby bodového hodnotenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia.