Legislatívne zmeny

Pacient sa k lieku dostane už do 48 hodín

Legislatívna zmena 11. apríla 2017

Dňa 1. apríla 2017 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorá prináša emergentný systém, v rámci ktorého sa má pacient k lieku dostať do 48 hodín. Tento systém zabezpečuje povinnosť výrobcu, distribútora a lekáreň vydať pacientovi liek do dvoch dní.

Mimoriadny systém objednávania liekov v skratke

Zjednodušene je možné tento systém opísať ako možnosť lekárne v odôvodnených prípadoch v krátkom čase (24 resp. 48 hodín) zabezpečiť potrebný liek pre pacienta, a to priamou objednávkou lieku u držiteľa registrácie konkrétneho lieku (tzn. u farma firmy). Podmienkou pre vykonanie takejto objednávky je zaslanie receptu s vybielenými osobnými údajmi o pacientovi (anonymizovaný recept). Daný liek sa musí najneskôr do 48 hodín dodať do lekárne, inak hrozí pokuta do stotisíc eur.

Povinnosť pre lekárne je teda jasná - zabezpečiť pre pacienta liek predpísaný lekárom. Postup by mal prebiehať v troch nasledovných krokoch:

  1. Zistenie zásoby lieku v lekárni.
  2. Ak sa liek v lekárni nenachádza, musí lekáreň zistiť jeho dostupnosť u distribútorov (teda zistiť, či ho niektorý distribútor má na sklade). Ak lekáreň zistí dostupnosť lieku u distribútora, objedná ho tak ako doteraz priamo u neho.
  3. Ak liek nie je dostupný u distribútorov, nastupuje nový systém mimoriadneho objednávania lekárňou priamo u farma firmy (teda bez distribútora ako prostredníka).

Tento zákon so sebou prináša aj zákaz vývozu tých liekov, ktoré sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Je to možné len v prípade udelenia súhlasu ich výrobcu. Za porušenie tejto povinnosti hrozí pokuta až v sume jeden milión eur.