Legislatívne zmeny

MEDIREX a MEDICYT sa dohodli so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou

Legislatívna zmena 5. júna 2019
V súvislosti s aktuálnou situáciou v zdravotníctve si Vás dovoľujeme informovať, že sme dospeli k dohode so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou na prechodné obdobie do času, kým nebude systémovo vyriešené dofinancovanie zdravotníctva.

Medirex a Medicyt vstupujú do nezmluvného vzťahu so VšZP

Legislatívna zmena 31. mája 2019
Od 1. 6. 2019 budú laboratórne spoločnosti Medirex, a.s. a Medicyt, s.r.o. v nezmluvnom vzťahu so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (ďalej VšZP).

Veľké zmeny v zdravotníctve už od 1. novembra

Legislatívna zmena 30. októbra 2017
Po novom sa rozšíri rozsah preventívnych prehliadok, ambulantná pohotovosť bude v každom okrese a všeobecní lekári budú mať stanovený minimálny rozsah ordinačných hodín.

Urgentné príjmy budú fungovať po novom

Legislatívna zmena 21. augusta 2017
MZ SR predložilo návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá by mala zaviesť zmeny v oblasti fungovania urgentných príjmov. Tie by sa po novom mali rozdeliť na dva typy a zdravotné poisťovne na ne budú platiť mesačné paušály.

Nový režim pre pohotovosti a zmena ordinačných hodín

Legislatívna zmena 15. mája 2017
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podstatné zmeny sa budú týkať najmä vytvorenia pevnej siete poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby, zmeny poplatku...

Zdravotnícki pracovníci a povinnosť vrátenia dotácie zo štátneho rozpočtu

Legislatívna zmena 12. mája 2017
Dňa 1. mája 2017 nadobudne účinnosť novela zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Predmetná novela sa týka už „zatestovaných“ zdravotníckych pracovníkov.

Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017

Legislatívna zmena 11. apríla 2017
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017 ustanovuje výšku jedného bodu sadzby bodového hodnotenia za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017.

Vyšší nárast počtu transplantácií vďaka novele zákona

Legislatívna zmena 11. apríla 2017
Novela zákona by mala prispieť k zvýšeniu počtu odobratých orgánov a zároveň aj nárastu počtu transplantácií. Jej cieľom je úprava postupov pri transplantácii orgánov, tkanív a buniek, taktiež sa sprehliadnia podmienky darcovstva a s tým spojené činnosti. Zákon definuje aj úlohy Národnej transplantačnej organizácie pri transplantáciách.

Pacient sa k lieku dostane už do 48 hodín

Legislatívna zmena 11. apríla 2017
Lieky by mali byť ešte viac dostupné pacientom. Novelou zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach sa k 01. aprílu zavádza tzv. mimoriadny systém objednávania liekov lekárňou priamo od farmaceutickej spoločnosti. Pacient sa teda k potrebnému lieku dostane už do dvoch dní.

Ministerstvo zdravotníctva vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Legislatívna zmena 28. decembra 2016
OZNÁMENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Legislatívna zmena 28. decembra 2016
ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ZÁKON z 12. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach

Legislatívna zmena 28. decembra 2016
ZÁKON z 12. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z..

Legislatívna zmena 2. augusta 2016
Dňa 01.10.2016 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia. (ďalej len „Novela“)

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 190/2016 Z. z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SRy č. 116/2014 Z. z..

Legislatívna zmena 2. augusta 2016
Dňa od 10.06.2016 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 190/2016 Z. z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 116/2014 Z. z.

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Opatrenie č. S02491-OL-2016

Legislatívna zmena 2. augusta 2016
Dňa 26.05.2016 nadobudlo účinnosť Opatrenie č. S02491-OL-2016 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2016. (ďalej len „Novela“)

Ochranné pásmo prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore

Legislatívna zmena 2. augusta 2016
Dňa 01.06.2016 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 181/2016 Z. z.., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodného liečivého zdroja v Oravskej Polhore. (ďalej len „Novela“)

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 141/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška SR č. 74/2014 Z. z..

Legislatívna zmena 2. augusta 2016
Dňa 01.04.2016 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 141/2016 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2014 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam hlásení do národných zdravotných registrov, ich charakteristiky, podrobnosti o obsahu národných zdravotných registrov, postupe, metódach, okruhu spravodajských jednotiek...

Nové odborné usmernenie MZ SR č. 03334-OZS-2015 o preprave dieťaťa transportným inkubátorom a dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie

Legislatívna zmena 14. marca 2016
Dňa 11.02.2016 nadobudlo účinnosť Odborné usmernenie MZ SR č. 03334-OZS-2015 o preprave dieťaťa transportným inkubátorom a dieťaťa, ktorému zlyhávajú základné životné funkcie, ktoré bezprostredne ohrozujú jeho život, medzi zdravotníckymi zariadeniami zdravotnej starostlivosti.

Od júla začne platiť zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb (č. 91/2016 Z. z.)

Legislatívna zmena 9. marca 2016
Zákon zavádza priamu trestnú zodpovednosť právnických osôb na rozdiel od doterajšej nepriamej zodpovednosti a bude sa vzťahovať na všetky obchodné spoločnosti.

Nariadenie vlády SR č. 9/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 622/2007 Z.z..

Legislatívna zmena 3. februára 2016
„Dňa 1. januára 2016 nadobudlo účinnosť Nariadenie vlády SR č. 9/2016 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Nariadenie vlády SR č. 622/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spracovaní, uschovaní, skladovaní alebo distribúcii tkanív a buniek a o hlásení a vyšetrovaní nežiaducich reakcií a udalostí a prijatých opatreniach (ďalej len „Novela“).

Novela zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a súvisiacich právnych predpisov

Legislatívna zmena 22. decembra 2015
Dňa 15.12.2015 Národná rada Slovenskej republiky prelomila prezidentské veto a opätovne schválila novelu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novelu súvisiacich právnych predpisov .

Aktualizácia usmernenia ZP Union ohľadom vykazovania laboratórnych výkonov

Legislatívna zmena 28. júna 2015
Dovoľte nám upozorniť vás na aktualizáciu usmernenia ZP Union platnú od 1. 7. 2015 ohľadom vykazovania laboratórnych výkonov a podobných vyšetrení. V priložených excel dokumentoch nájdete zmeny, ktoré sú vyznačené v poslednom stĺpci  "poznámka" a sú označené žltou farbou. Väčšina zmien sa týka frekvencií.

Zmena v poskytovaní služieb laboratórnej diagnostiky

Legislatívna zmena 1. januára 2015
Od 1. 1. 2015 zavádzame pri objednávaní Laboratórnych vyšetrení v našich laboratóriáchMEDIREX GROUP sledovanie indikačných obmedzení, ktoré sú vydávané a pravidelne vyhodnocované Ministerstvom zdravotníctva SR a príslušnými zdravotnými poisťovňami.

Dôvera - pravidlá vykazovania ZS

Legislatívna zmena
Dôvera - pravidlá vykazovania ZS si môžete prezrieť v priloženom dokumente, viď nižšie.

Parametrizacia frekvencie a početnosti vykazovania vybraných výkonov

Legislatívna zmena
Parametrizaciu frekvencie a početnosti vykazovania vybraných výkonov si môžete prezrieť v priloženom dokumente, viď nižšie.
‹ predchádzajúce  01 02    nasledujúce ›