Medirex

Centrálne laboratórium Košice

Adresa:Magnezitárska 2/C
Mesto:Košice
Kraj:Košický kraj
PSČ:040 13
E-mail:laboratorium@medirex.sk
Klientske centrum:0800 00 30 30 (bezplatne)
Fax:+421 2 208 29 112
Rozsah diagnostiky:Zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia, hematológia, imunológia, toxikológia, mikrobiológia a lekárska genetika. Rutinné a špeciálne laboratórne vyšetrenia.
Prevádzkové hodiny:Pondelok - Piatok: 7:30 - 16:00
Pohotovosť:Pohotovosť: Pondelok - Piatok: 16:00 - 7:30, Sobota - Nedeľa: 7:30 - 7:30
Časy odberov:Pondelok - Piatok: 7:30 - 9:30

Biochémia

Adresa:Magnezitárska 2/C
Mesto:Košice
Kraj:Košický kraj
PSČ:040 13
E-mail:biochemia@medirex.sk
Klientske centrum:0800 00 30 30 (bezplatne)
Telefón:+421 55 28 29 629
Fax:+421 2 208 29 112
Rozsah diagnostiky:Akútne vyšetrenia: klinicko-biochemické
Prevádzkové hodiny:Pondelok - Piatok: 6:00 - 18:00
Pohotovosť:Pohotovosť: Pondelok - Piatok: 18:00 - 6:00, Sobota - Nedeľa: 6:00 - 6:00
Časy odberov:Pondelok - Piatok: 7:30 - 9:30
Personál:

Vedúca laboratória: MUDr. Renáta Lenártová, PhD.

Úsek rutinnej diagnostiky: Mgr. Františka Puškášová

Úsek imunochemickej diagnostiky: RNDr. Renáta Šmilňáková

Úsek špeciálnych metód: RNDr. Dana Bertová

Úsek toxikológie: RNDr. Jana Varhačová

Hematológia

Adresa:Magnezitárska 2/C
Mesto:Košice
Kraj:Košický kraj
PSČ:040 13
E-mail:hematologia@medirex.sk
Klientske centrum:0800 00 30 30 (bezplatne)
Telefón:+421 55 28 29 630
Fax:+421 2 208 29 112
Rozsah diagnostiky:Rutinné aj špeciálne vyšetrenia morfologické (periférna krv, kostná dreň), hemokoagulačné vyšetrenia a vyšetrenia agregácie trombocytov
Prevádzkové hodiny:Pondelok - Piatok: 6:00 - 18:00
Pohotovosť:Pohotovosť: Pondelok - Piatok: 18:00 - 6:00, Sobota - Nedeľa: 6:00 - 6:00
Časy odberov:Pondelok - Piatok: 7:30 - 9:30
Personál:

Vedúci laboratória: MUDr. Ján Lazúr

Imunológia

Adresa:Magnezitárska 2/C
Mesto:Košice
Kraj:Košický kraj
PSČ:040 13
E-mail:imunologia@medirex.sk
Klientske centrum:0800 00 30 30 (bezplatne)
Telefón:+421 55 28 29 621
Fax:+421 2 208 29 112
Rozsah diagnostiky:Imunologické vyšetrenia – špecifické IgE, autoprotilátky, imunofenotypové vyšetrenia
Prevádzkové hodiny:Pondelok - Piatok: 6:00 - 18:00
Pohotovosť:Pohotovosť: Pondelok - Piatok: 18:00 - 6:00, Sobota - Nedeľa: 6:00 - 6:00
Časy odberov:Pondelok - Piatok: 7:30 - 9:30
Personál:

Vedúca laboratória: RNDr. Marcela Popovňáková

Úsek cytometrie: MVDr. Alica Elbertová

Úsek autoprotilátok: RNDr. Marcela Popovňáková

Genetika

Adresa:Magnezitárska 2/C
Mesto:Košice
Kraj:Košický kraj
PSČ:040 13
E-mail:genetika@medirex.sk
Klientske centrum:0800 00 30 30 (bezplatne)
Fax:+421 2 208 29 112
Rozsah diagnostiky:Genetické vyšetrenia – onkohematológia, prenatálna a postnatálna genetika (cytogenetika a FISH, molekulová diagnostika)
Prevádzkové hodiny:Pondelok - Piatok: 6:00 - 18:00
Pohotovosť:Pohotovosť: Pondelok - Piatok: 18:00 - 6:00, Sobota - Nedeľa: 6:00 - 6:00
Časy odberov:Pondelok - Piatok: 7:30 - 9:30
Personál:

Odborný garant: MUDr. Peter Križan, CSc.

Vedúca úseku cytogenetiky a FISH: Mgr. Dominika Veselinyová

Vedúca úseku molekulovej diagnostiky: RNDr. Adriana Šprincová, PhD.

Mikrobiológia

Adresa:Magnezitárska 2/C
Mesto:Košice
Kraj:Košický kraj
PSČ:040 13
E-mail:mikrobiologia@medirex.sk
Klientske centrum:0800 00 30 30 (bezplatne)
Fax:+421 2 208 29 112
Prevádzkové hodiny:Pondelok - Piatok: 6:00 - 18:00
Pohotovosť:Pondelok - Piatok: 18:00 - 6:00, Sobota - Nedeľa: 6:00 - 6:00
Časy odberov:Pondelok - Piatok: 7:30 - 9:30
Personál:

Vedúca úseku a manažér klinickej mikrobiológie východné Slovensko: MUDr. Eva Sinajová

RNDr. Jana Choková