Medirex Servis

Korešpondenčná adresa

Medirex Servis, s.r.o.
Galvaniho 17/C
P.O. Box 139
820 16 Bratislava

Tel. (Bratislava): +421 2 208 29 111
Tel. (Košice): +421 55 28 29 600
Tel. (Malacky): +421 34 28 29 123
Fax.: +421 2 208 29 112
E-mail: info@medirex.sk
Web: www.laboratornadiagnostika.sk

Adresa pre fakturáciu

Medirex Servis, s. r. o.
Holubyho 35
902 01 Pezinok

IČO: 35 943 076
DIČ: 2022035697

Bankové spojenie: 1040931007/1111, UniCredit Bank Slovakia a. s.
SWIFT kód: UNCRSKBX
IBAN: SK09 1111 0000 0010 4093 1007
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu BA I, odd.: Sro, vložka č. 36638/B
Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.