Medirex

Korešpondenčná adresa centrálne laboratórium BA

Medirex, a.s.
Galvaniho 17/C
P.O. Box 143
820 16 Bratislava

Klientske centrum: 0800 00 30 30

E-mail: info@medirex.sk
Web: www.medirexgroup.sk

Korešpondenčná adresa centrálne laboratórium KE

Medirex, a.s.
Magnezitárska 2/C
040 13 Košice

Klientske centrum: 0800 00 30 30

E-mail: info@medirex.sk
Web: www.medirexgroup.sk

Adresa pre fakturáciu

Medirex, a.s.
Holubyho 35
902 01 Pezinok

IČO: 35 766 450
DIČ: 2020204340
IČ DPH: SK2020204340

Bankové spojenie: 1032584009/1111, UniCredit Bank Slovakia a. s.
SWIFT kód: UNCRSKBX
IBAN: SK28 1111 0000 0010 3258 4009
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel: Sa, vložka č.: 4185/B
Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.