Medicyt

Korešpondenčná adresa

Medicyt, s.r.o.
Galvaniho 17/C
P.O. Box 145
820 16 Bratislava

Klientske centrum: 0800 00 30 90

Tel.: +421 2 208 29 798
Fax.: +421 2 208 29 701
E-mail: info@medicyt.sk
Web: www.laboratornadiagnostika.sk

Adresa pre fakturáciu

Holubyho 35
902 01 Pezinok

IČO: 36 544 230
DIČ: 2021624055

Bankové spojenie: 1052935005/1111, UniCredit Bank Slovakia a. s.
SWIFT kód: UNCRSKBX
IBAN: SK06 1111 0000 0010 5293 5005
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu BA I, odd.: Sro, vložka č. 44112/B
Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, postrehov, nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom nasledovného formulára. Odoslaním kontaktného formulára berte na vedomie, že Vaše údaje v ňom uvedené budú použité iba za účelom organizačného zabezpečenia Vašej požiadavky a po jej naplnení budú vymazané z informačného systému spoločnosti. Viac informácií nájdete v časti Ochrana osobných údajov.