Všeobecné informácie o Klientskej zóne

Klientska zóna je jedinečný elektronický nástroj určený pre klientov laboratórií MEDIREX GROUP, ktorý zabezpečí:

 • online výsledky laboratórnych vyšetrení,
 • osobné konto prispôsobené na mieru podľa potreby,
 • včasné informovanie o novinkách či zmenách,
 • jednoduchý spôsob registrácie na odborné podujatia,
 • dôležité informácie o legislatívnych usmerneniach v zdravotníctve
 • a mnoho ďalších výhod.

Klientska zóna vám ponúka prístup ku všetkým údajom 24 hodín denne, 7 dní v týždni, dostupné on-line z vašej ambulancie či z pohodlia domova.

V snahe zabezpečiť vám nielen rýchly, ale aj komplexný prístup ku všetkým informáciám, môžete prostredníctvom Klientskej zóny získať dôležité informácie zo všetkých odborov laboratórnej diagnostiky na jednom mieste.

Pre plné využitie výhod Klientskej zóny odporúčame:

použiť verzie prehliadačov, ktoré podporujú úplnú funkcionalitu
Internet Explorer 8+
Chrome 43.x+
Firefox 38.x+
Safari 5.1+
Opera 12.1,29+


Všeobecné odporúčania

 • PC s dostatočným výkonom, hlavne dostatočne veľkou kapacitou operačnej pamäte
 • Aktualizovaný operačný systém (min. Windows XP Service Pack 3)
 • Stabilné pripojenie na internet

Ako získať prístup do Klientskej zóny

 • V prípade ak ste nový klient:
  v časti Registrácia nového užívateľa zadáte požiadavku na vytvorenie osobného konta vyplnením potrebných registračných údajov.

 • Po registrácii a podpise zmluvy sa prihlásite do Klientskej zóny zadaním vášho mena a hesla a zvolíte si spôsob autentifikácie.
  • a) SMS autentifikácia – Ak si vyberiete tento spôsob, zadáte do príslušného poľa jednorazový kód, ktorý bude doručený formou SMS správy na vaše mobilné číslo zadané pri registrácii.
  • b) GridCard autentifikácia – Ak si vyberiete prihlásenie pomocou GridCard zadáte do príslušného poľa autentifikačný kód z požadovanej pozície na GridCard.
 • Vždy môžete použiť len jeden zo spôsobov autentifikácie, a to buď prostredníctvom SMS kódu alebo kódu z požadovanej pozície na GridCard.
 • Po úspešnom prihlásení sa vám zobrazí obsah Klientskej zóny a váš osobný profil.
 • Prístup k výsledkom Laboratórnych vyšetrení získate len po prihlásení sa do Klientskej zóny a po kliknutí na tlačidlo „Výsledky laboratórnych vyšetrení“, ktorým budete presmerovaný na príslušnú podstránku Klientskej zóny.

Podrobné informácie vám rady poskytnú naše odborné medicínske reprezentantky alebo sa informujte na našom Klientskom centre: 0800 00 30 30 alebo prostredníctvom e-mailu: klientskazona@laboratornadiagnostika.sk

Ochrana súkromia a bezpečnosť dát

Ochrana dát je zabezpečená kombináciou autentifikačných prvkov (prihlasovacie meno, heslo a následne notifikáciou z GridCard alebo prostredníctvom SMS). Autentifikačné prvky jednoznačne identifikujú užívateľa a umožňujú mu nadviazať komunikáciu so systémom Klientskej zóny a eLabu. Tieto bezpečnostné prvky poskytujú ochranu všetkých citlivých informácií. Vaše autorizačné nástroje (GridCard a mobil) prosím chráňte pred stratou, krádežou či zneužitím. V prípade straty, odcudzenia alebo rizika neoprávneného použitia vašej GridCard či mobilného telefónu nás bezodkladne informujte na Klientskom centre 0800 00 30 30 prostredníctvom príslušnej odbornej medicínskej reprezentantky alebo e-mailom na klientskazona@laboratornadiagnostika.sk.

Informácie o Výsledkoch laboratórnych vyšetrení

On-line Výsledky laboratórnych vyšetrení je na Slovensku unikátny elektronický systém, slúžiaci na on-line prezeranie výsledkov laboratórnych vyšetrení pacientov, čím výrazne šetrí čas a prispieva tak k zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

V snahe zabezpečiť vám nielen rýchly, ale aj komplexný prístup k výsledkom, rozšírili sme možnosti nášho systému tak, aby ste mali možnosť získať výsledky vyšetrení zo všetkých odborov laboratórnej diagnostiky na jednom mieste.

Ako registrovaný užívateľ Klientskej zóny máte okamžitý prístup k Výsledkom laboratórnych vyšetrení nielen z oblasti biochémie, hematológie, imunológie, genetiky, cytológie a biopsie, vyšetrených v laboratóriách MEDIREX GROUP, ale aj prístup k výsledkom vyšetrení z oblasti klinickej mikrobiológie.

V prípade, ak ešte nie ste registrovaný užívateľ a máte o tento komplexný, rýchly a bezpečný prístup k výsledkom laboratórnych vyšetrení vašich pacientov záujem, neváhajte sa na nás obrátiť. Podrobné informácie vám rady poskytnú naše odborné medicínske reprezentantky.

Technická podpora

Klientske centrum: 0800 00 30 30
E-mail: klientskazona@laboratornadiagnostika.sk