Klientska zóna

Ak ste už našim klientom a využívate služby eLabu nie je potrebné, aby ste sa opäť registrovali.
Stačí kontaktovať našu odbornú medicínsku reprezentantku, ktorá Vám pomôže aktivovať konto v Klientskej zóne.

A - kód = kód lekára pridelený ÚDZS, písmeno + 8 číslic. Označuje identitu lekára a jeho odbornosť.
Napr. A12345001
P - kód = kód Poskytovateľa Zdravotníckej starostlivosti (PZS), písmeno + 11 číslic, označuje
konkrétnu ambulanciu alebo oddelenie nemocnice PZS, odbornosť a druh PZS. Napr. P12345001201
Kontaktné údaje
Výsledky laboratórnych vyšetrení

Požadujem prístup k výsledkom laboratórnych vyšetrení v Klientskej zóne, realizovaných spoločnosťou: