Prečo Medirex Group?

MEDIREX GROUP je skupina spolupracujúcich spoločností, ktoré sa zaoberajú poskytovaním kvalitnej zdravotnej starostlivosti od prevencie, cez diagnostiku až po liečbu ochorení. Naším základným poslaním je poskytovať každému pacientovi prvotriednu zdravotnú starostlivosť.

Sme najväčšou a najmodernejšou sieťou diagnostických laboratórií na Slovensku. Na domácom trhu, na ktorom pôsobíme už od roku 2001, sme si vybudovali pozíciu renomovaného a rešpektovaného lídra. V laboratóriách zamestnávame viac ako 1 100 zamestnancov.

Naše laboratóriá pokrývajú komplexné portfólio laboratórnej diagnostiky – klinická biochémia, hematológia, imunológia a alergológia, lekárska genetika, toxikológia, cytológia, biopsia a mikrobiológia. Okrem toho prevádzkujeme centrum pre asistovanú reprodukciu v Košiciach a modernú nemocnicu a geriatrické centrum v Malackách. Jednou z kľúčových aktivít  je tiež podpora vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti medicíny a prírodných vied.