Call centrum

V rámci neustáleho zlepšovania našich služieb sme zaviedli nové bezplatné telelónne čísla na CALL CENTRUM.

Od júna sa do laboratórií MEDIREX GROUP môžete dovolať BEZPLATNE.
Nové bezplatné čísla s predvoľbou 0800 fungujú súbežne s pôvodnými linkami.

  • Call centrum MEDIREX – ( Biochémia, Hematológia, Imunológia, Genetika): 0800 00 30 30 - pracovné dni: od 07:00 do 16:30 hod.
  • Call centrum MEDICYT- ( Cytológia, Biopsia) : 0800 00 30 90 - pracovné dni: od 07:00 do 15:00 hod.
  • Call Centrum MIKROBIOLÓGIA (Sérológia, Bakteriológia, Mykológia, Parazitológia) : 02 208 29 830 - pracovné dni: od 07:00 do 16:30 hod, víkendy a sviatky od 07:00 – 15.30)

Na telefónnych číslach CALL CENTRA, ktoré sú bezplatné, môžete:

  • získať informácie o laboratórnych výsledkoch,
  • získať informácie o širokej škále ponúkaných vyšetrení,
  • získať informácie o spôsobe odberu,
  • doordinovať si parametre,
  • informovať sa ako si čo najrýchlejšie doplniť odberový materiál,
  • informovať sa ako postupovať pri problémoch s eLabom,
  • požiadať o dotlač nedoručených výsledkov.

Dôležité upozornenie

V záujme zabezpečenia ochrany informácií, môžete byť vyzvaný o idenfikáciu prostredníctvom kódu lekára.

Pre elektronické doručovanie výsledkov môžete využívať nášu klientskú zónu. V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať priamo na našej web stránke alebo kontaktovať nášho obchodného medicínskeho reprezentanta.