Aktuality

Nový cenník laboratórnych vyšetrení pre samoplatcov

Aktualita 1. januára 2018

V súvislosti so zavedením viacerých nových vyšetrení v laboratóriách MEDIREX GROUP sme aktualizovali cenník laboratórnych vyšetrení na priamu platbu mimo zdravotného poistenia, ktorý je v platnosti od 1. januára 2018. V cenníku prinášame vyšetrenia z oblasti klinickej biochémie, toxikológie, hematológie, imunológie, lekárskej genetiky, mikrobiológie týkajúce sa spoločnosti Medirex, a. s., a takisto cytologické a histologické vyšetrenia spoločnosti Medicyt, s. r. o.

Laboratóriá MEDIREX GROUP (Medirex, Medicyt) sú najväčším poskytovateľom laboratórnej diagnostiky na Slovensku. Technologicky najmodernejšie laboratóriá v našej krajine patria zároveň k špičke laboratórií v strednej a východnej Európe. Zabezpečujú komplexnú laboratórnu diagnostiku vo vyššie uvedených odboroch.

V MEDIREX GROUP neustále zavádzame do praxe najmodernejšie vyšetrenia na svete a v súčasnosti spolupracujeme  v oblasti laboratórnej diagnostiky aj s viacerými zahraničnými laboratóriami (v Nemecku, Česku, Maďarsku, Rusku, Chorvátsku, Slovinsku, Indii a pod.), pre ktoré zabezpečujeme špeciálnu diagnostiku najmä v odbore lekárska genetika. Aj vďaka týmto skúsenostiam ponúkame lekárom aj pacientom na Slovensku najvyšší štandard laboratórnej diagnostiky.

Súbory