Aktuality

Preskripčná viazanosť by sa mohla rozšíriť na 12 mesiacov

Aktualita 9. októbra 2017

MZ SR navrhuje predĺžiť dobu platnosti preskripčného záznamu na 1 rok s cieľom uľahčiť život viacerým pacientom a taktiež odbremeniť špecialistov. Pacienti budú mať po novom lieky alebo zdravotnícke pomôcky k dispozícii celý rok. Toto opatrenie uľahčí život najmä tým pacientom, ktorí museli pravidelne každé 3 mesiace navštíviť špecialistu za účelom posúdenia zdravotného stavu a vypísania ďalšieho receptu.

Novela zákona by mala platiť od 1. januára 2018.