Aktuality

Komplexná laboratórna diagnostika je už pod jednou značkou Medirex

Aktualita 1. mája 2017

Spoločnosť HPL spol. s r.o., so sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 692 448, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 11184/B (ďalej len „HPL“), sa dňom 1. 5. 2017 v dôsledku zlúčenia stáva súčasťou spoločnosti Medirex, a. s., so sídlom Holubyho 35, 902 01 Pezinok, IČO: 35 766 450, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4185/B (ďalej len „Medirex“).

Zlúčenie sa realizuje v zmysle Obchodného zákonníka tak, že na základe Zmluvy o zlúčení a rozhodnutia príslušných orgánov spoločností zaniká spoločnosť HPL a jej univerzálnym právnym nástupcom sa stáva spoločnosť Medirex, ktorá preberá celý majetok, práva a záväzky, ako aj zamestnancov spoločnosti HPL.

S účinnosťou od 1. 5. 2017 Vám preto všetky laboratórne služby z klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, imunológie, lekárskej genetiky a mikrobiológie zabezpečujú laboratóriá Medirex.

Poskytovanie laboratórnej diagnostiky bude aj naďalej zabezpečované pôvodným personálom, vrátane odborných garantov. Rozsah a kvalita laboratórnej diagnostiky sa nemení, práve naopak, budeme ju aj v budúcnosti rozvíjať v súlade s celosvetovými trendmi, zavádzaním nových parametrov aj s ohľadom na Vaše potreby. Zlúčenie spoločností HPL a Medirex umožní zabezpečiť komplexné služby pod jednou strechou, efektívnejší transportný a logistický systém, zvýšenie rýchlosti a kapacity spracovania vzoriek a jednotné elektronické doručovanie výsledkov.